Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oslo kommune får bygge ny flerbrukshall på Grünerløkka

− Med dette vedtaket setter vi punktum for en lang planleggingsprosess, slik at Oslo kommune kan gå videre med å realisere en ny flerbrukshall på Dælenenga. En ny hall vil gi barn og unge et godt fritidstilbud og lokalidretten rom til å vokse, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent Oslo kommunes reguleringsplan for Dælenenga idrettspark. Planen legger til rette for at det kan bygges en ny flerbrukshall, samtidig som det gamle klubbhusanlegget rives.

− Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sin avgjørelse lagt avgjørende vekt på barn og unges interesser og behovet for å styrke halltilbudet i bydelen. God folkehelse og bedre hallkapasitet veier tyngre enn å beholde det gamle klubbhusanlegget, sier Mæland

Hensynet til en forutsigbar planprosess og at det foreligger en gjennomførbar plan har også vært viktig. Departementets avgjørelse innebærer at Riksantikvarens innsigelse ikke ble tatt til følge.

− I denne saken er det barn og unges interesser og behovet for ny flerbrukshall i området som har veid tyngst, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Vedtaksbrev:

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen