Oslo og Akershus får 4,8 millioner kroner til byutvikling

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Vi styrker kommunenes arbeid med å skape byområder der det er godt å bo og leve, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen bevilger tilsammen over 15 millioner kroner til byutviklingsprosjekter i de fire store byområdene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger for 2017.

– Vi styrker kommunenes arbeid med å utvikle bærekraftige og attraktive byområder, sier Sanner.

Tilskuddsmidlene er rettet mot de største byområdene med den sterkeste veksten. Det er vektlagt at prosjektene også bidrar til å utløse tiltak i kommunene rundt de største byene.

Akershuskommunene Bærum, Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, Oppegård, Ski og Ås får til sammen cirka 4,1 millioner kroner til fem prosjekter.

De ulike delprosjektene vil være viktige for kommunenes arbeid med å følge opp byutviklingsavtalen for Oslo og Akershus.

– Sammen må vi skape byområder der det er godt å bo, arbeide og leve. Byutviklingsavtalen skal sørge for forpliktende samarbeid om oppfølging av regional plan og gode helhetsløsninger på tvers av kommune- og fylkesgrensene, sier Sanner.

Oslo får midler til å videreføre prosjekter i regi av FutureBuilt som skal sikre god områdeutvikling i tilknytning til boligbygging, klimavennlige byområder, kvartaler og nabolag.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00