Hilsningstale til Oslo Pride

Statsminister Erna Solberg på åpningen av Oslo Pride, 22. juni 2016.

Kjære alle sammen!

Det er godt å se så mange her.

Hit er vi kommet nøyaktig som vi er.

Og det er det vi skal feire.

Oss selv. Slik vi er.

Ikke slik noen andre vil at vi skal være. Eller bør være.

Her på Oslo Pride feirer vi friheten.

Vi feirer mangfoldet.

Og kjærligheten.

Vi feirer at alle regnbuens farger setter sitt preg på hovedstaden.

 

For mange i Norge har det blitt enklere å leve som den du er. Det er en utvikling som har gått over lang tid.

I dag kan man leve sammen med den man vil. Det er ingen selvfølge

Partnerskapsloven og felles ekteskapslov har vært viktige milepæler.

I april sa kirkemøtet ja til å la likekjønnede gifte seg i kirken – etter 20 års diskusjon og strid.

Om få uker kommer nok en milepæl.

Fra 1. juli 2016 får du selv råderetten over den kjønnsstatusen du har i folkeregisteret.

Det blir slutt på søknad til helsevesenet, refleksjonstid og obligatoriske inngrep.

Nå kan du som er 16 år eller eldre bestemme selv.

 

Selv om vi har fått til mye, har vi fremdeles en jobb å gjøre. 

Homo er det mest brukte skjellsordet i skolen og i idretten. Det er ikke greit.

Hverken på fotballtreningen eller i skolegården skal homo være akseptert som skjellsord.

Det betyr at trenere og lærere må reagere.

Hver gang.

Mye dreier seg om holdninger.

Men det er et politisk ansvar å jobbe for et inkluderende samfunn.

Et samfunn der du skal få være trygg på deg selv.

I går kom vår nye «Handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk».

Den skal bidra til bedre livskvalitet og en tryggere hverdag.

Regjeringen jobber også med en ny felles likestillings- og diskrimineringslov.

I Norge har vi fortsatt miljøer der du ikke kan få være den du er, eller elske den du vil.

Der du risikerer å måtte bryte med familie.

Eller i verste fall bli utsatt for vold eller trusler hvis du tør å stå frem som den du er.

Slik skal det ikke være.

Derfor har den nye handlingsplanen tre innsatsområder.

-      trygge nærmiljø og offentlige rom

-      likeverdige offentlige tjenester

og

-      bedre livskvalitet for særlig utsatte grupper

 

Kommunene følger oss fra vugge til grav. De skal ivareta alle borgere.

Noen av våre største byer har laget egne LHBTI-handlingsplaner.

Men flere kommuner må på banen.

La meg nevne ett eksempel på hvorfor:

I høst kommer det en ny strategi for seksuell helse fra Helse- og omsorgsdepartementet. Her vil seksuell helse for eldre være et sentralt tema.

For også eldre må få lov å leve som de selv vil.

Det kan ikke være sånn at du må inn igjen i skapet når du kommer på sykehjemmet – fordi de ansatte mangler kompetanse.

Også i deler av innvandrermiljøene ser vi utfordringer.

Her risikerer LHBTI-personer å bli utsatt for trakassering, diskriminering og vold, både innenfor og utenfor den nærmeste familie.

Det har ingenting med frihet å gjøre.

Sånn skal ingen ha det i Norge. 

 

På lengre sikt må målet være at alle får leve med like muligheter og uten frykt.

At det ikke skal være så viktig for samfunnet å sette mennesker i bås.

Men vi har ikke kommet helt dit ennå.

Likevel ligger vi lenger fremme enn flere andre land.

For noen steder er det fortsatt forbudt å være den du er.

I flere land risikerer du å få myndighetene mot deg dersom du bruker din rett til å kjempe for menneskerettigheter for alle.

Du kan ikke en gang føle deg trygg på at politiet står på din side hvis du utsettes for vold eller trakassering.

Tragedien i Orlando har brutalt minnet oss om at homofile kan være mål for terror. Derfor er det viktig at vi viser at vi står sammen for rettigheter og likeverd.

Vi skal fortsette å si tydelig fra i utenrikspolitikken.

Og vi skal fortsette å gjøre det som trengs for at alle i Norge skal få like muligheter til å leve livet de ønsker.

Kjære alle sammen,

Fortsett å feire, dere er fantastiske.

Glem aldri at du er verdifull akkurat slik du er.

Med dette erklærer jeg Pride Park for åpnet.

Fortsatt god Pride!