Brende: Gledelig at OSSE-observatørene er løslatt, bekymret for situasjonen

- Det er gledelig at OSSE-observatørene som ble bortført i Ukraina, nå er løslatt. Samtidig er situasjonen i landet svært bekymringsfull, sier utenriksminister Børge Brende.

- Det er gledelig at OSSE-observatørene som ble bortført i Ukraina, nå er løslatt. Samtidig er situasjonen i landet svært bekymringsfull, sier utenriksminister Børge Brende.

Det ble i dag kjent at OSSE-representantene som ble tatt til fange av pro-russisk milits ved byen Slavjansk i Øst-Ukraina ble løslatt gjennom et felles initiativ av Europarådets generalsekretær, Torbjørn Jagland, og Russlands representant Vladimir Lukin.

- Bortføringen av OSSE-representantene var fullstendig uakseptabel, og det er positivt at Russland i dette tilfellet har samarbeidet med det internasjonale samfunn om å få dem frigitt, sier Brende.

De siste to dagene har volden i Øst-Ukraina tilspisset seg, med sammenstøt og drepte også i Odessa lenger sør. Myndighetene i Kiev er under betydelig press som følge av de ulovlige okkupasjonene av offentlige bygninger, selvtekt fra separatistenes side og det russiske militære nærværet ved grensen til Øst-Ukraina.

- Jeg ser med bekymring på utviklingen. Separatistene må avslutte sine ulovlige okkupasjoner av offentlige bygninger og frigi personer som blir holdt mot sin vilje. Situasjonen må løses med fredelige virkemidler, sier utenriksministeren.

Norge følger utviklingen nøye, i tett dialog med allierte i EU og Nato.

- I tråd med enigheten i Genève, må Russland ta sin del av ansvaret ved å bidra til avvæpning av separatistene og at disse avslutter sin ulovlige okkupasjon av offentlige bygninger. Russland kan også bidra betydelig til å dempe spenningen ved å trekke tilbake de 40.000 soldatene de har stående langs grensen til Ukraina, sier Brende.

Til toppen