EØS-midlene: Gjør Østersjøen renere

EØS-midlene

Østersjøen er blant de mest forurensede havområdene i verden. Mer enn 1/6 av havet anses som en dødsone. På 34 dager ble Latvias kystlinje ryddet for søppel.

Omlag 700 personer deltok i kartleggingen og oppryddingen av hele Latvias kystlinje. Foto: Den norske ambassaden i Riga

Ekspedisjonen startet startet 26. mai på grensen mellom Latvia og Litauen og nådde grensen til Estland 28. juni. Da var 500 kilometer tilbakelagt.

Formålet med ekspedisjonen var å få økt oppmerksomhet om miljøtilstanden i Østersjøen og øke forståelsen for tiltak som er nødvendige for å bevare havet og kystlinjen.

Underveis ble det derfor arrangert ulike aktiviteter for å øke folks kunnskap om forurensningen i sjøen gjennom foredrag, konserter, utendørskino mm.

     EØS-midlene: Pågående miljøprosjekter rundt Østersjøen

Hver dag ble 15-20 kilometer av kysten tilbakelagt. Søppel ble samlet inn og registrert. Registreringen ble gjennomført i henhold til metodikk utviklet av FNs miljøprogram. På hvert sted ble et 100 meter langt område av stranden grundig inspisert, fra vannkanten til nærmeste vegetasjon eller sanddyne.

Ekspedisjonen kartla de reneste og de mest forurensede strendene i Latvia, samt mengden og typer avfall som finnes der.

Resultatene viser at mer enn halvparten (noen steder opp til 75 prosent) av alt avfallet besto av ulike plastprodukter som med holdningsendringer og effektive politiske tiltak kan unngås.

Alt avfallet som ble samlet inn under ekspedisjonen, skal presenteres for Latvias miljø- og regionalminister.

Totalt deltok om lag 700 personer under ekspedisjonen som ble arrangert av den latviske miljøstiftelsen FEE i samarbeid med latviske myndigheter og Norge gjennom EØS-midlene.

Fire mottakerland av EØS-midler grenser til Østersjøen, og Norge finansierer en rekke prosjekter i disse landene for å bedre forvaltningen og miljøtilstanden i dette området.

Til toppen