Den internasjonale jernbaneorganisasjonen søker ny generalsekretær

Den internasjonale jernbaneorganisasjonen (OTIF) søker nå etter en ny generalsekretær til å lede organisasjonen de kommende tre årene.

Den internasjonale jernbaneorganisasjonen OTIF forvalter Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) med tilhørende protokoller, og har hovedsete i Bern i Sveits. 

Statsborgere i OTIFs medlemsland kan stille til valg som generalsekretær. Søknadene fremmes av medlemslandet, og generalforsamlingen velger generalsekretær.

Les mer i OTIFS utlysning og stillingsbeskrivelse. Søknader må være mottatt hos Samferdselsdepartementet senest 1. april 2015. Merk søknaden med saksnummer 15/950.

Post/e-postadresse for innsending av søknad finnes på Samferdselsdepartementets nettsider.

Ytterligere informasjon om OTIF og COTIF finnes på nettsidene til OTIF.

Til toppen