Over 3000 melkebønder vil produsere mer

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Over 3000 melkebønder over hele landet vil gjerne produsere mer melk og har ønsket å kjøpe melkekvote. Mens det før var laber interesse for å kjøpe melkekvote i fylker som Hordaland, Telemark, Buskerud og Troms, ser vi nå at interessen er stor i de fleste fylker.

Tallene for kjøp av melkekvote i omsetningsrunden for 2015 er nå klare, og viser en betydelig interesse blant norske bønder for kjøp av kvote. Sammenlignet med fjoråret, som også var bra, er det økning i de fleste fylker.

– Dette er svært gledelig og viser en næring som har tro på fremtiden. Over 3000 bønder her i landet ønsker å øke melkeproduksjonen sin. At vi også ser økt optimisme i fylker som tidligere hadde problemer med å selge ut all kvote er ekstra gledelig, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Kjøp av kvote fra staten

I alt 3 172 søkere får tilbud om å kjøpe om lag 6,3 millioner liter melkekvote fra staten i 2015. Dette er 474 flere produsenter enn i 2014, en økning på 10,6 prosent. Prisen for kjøp av kvote fra staten er 2,50 kroner per liter.

Norske melkeprodusenter ønsket å kjøpe hele 165 millioner liter kumelkkvote fra staten, til tross for at staten kun hadde 6,3 millioner liter å selge. I 2014 hadde staten 9,6 millioner liter kumelkkvote til salgs, da ønsket norske melkeprodusenter å kjøpe 123 millioner liter kvote. Størst interesse for å kjøpe kvote var det i Agderfylkene, Rogaland og Hedmark.

– Etterspørselen etter melkekvote har vokst mye bare fra 2014 til 2015, stikk i strid med det de største kritikerne har spådd. Tvert imot viser tallene at mange ser muligheter for fremtiden, sier Listhaug.

Kjøp av kvote på det private markedet

I jordbruksoppgjøret 2014 økte Regjeringen andelen kvote som kunne selges på det private markedet fra inntil 50 prosent til inntil 80 prosent og doblet melkekvotetaket til 900 000 liter.

– Endringen gjorde det mulig for melkeprodusenter som vil satse å kjøpe seg større kvoter. De som har investert i melkeroboter, eller som er ferd med å gjøre det, kan utnytte kapasiteten på en langt bedre måte. Jeg tror det er det vi ser resultater av nå, sier Listhaug.

I omsetningsrunden 2015 ble 22,2 millioner liter melk kjøpt privat. Dette utgjør 78 prosent av det totale kvotekjøpet. I 2014 utgjorde det private kvotekjøpet 62 prosent.

Kjøp av kvote til nyetablering

Melkeprodusenter i oppstartsåret kan også kjøpe kvote både privat og fra staten. Det er 13 produsenter som starter opp med melkeproduksjon fra 2016, basert på kjøp i omsetningsrunden i 2015. Dette tallet har vært stabilt de siste årene. Produsentene befinner seg både i Sør-Norge, på Vestlandet, Østlandet og i Trøndelag. Høyeste enkeltkjøp hos en nyetablerer i 2015 er 179 497 liter. Denne kvoten ble kjøpt privat, og kan produseres på fra 1. januar 2016. 

Hos Landbruksdirektoratet kan du lese om: