Over 50 år og lyst til å jobbe frivillig i Europa?

EU-programmet Grundtvig Frivillig 50+ gir støtte til seniorer slik at de kan reise til andre europeiske land for å drive med frivillig arbeid. Senioruniversitetet i Sveio kommune kan bli første norske prosjektdeltaker.

Grundtvig Frivillig 50+ er et tiltak som legger til rette for europeisk utveksling innen frivillig arbeid. Det eneste kravet er at man er over 50 år og arbeider ulønnet for en veldedig organisasjon.

Hovedformålet er å skape et godt og varig samarbeid mellom organisasjonen som sender og organisasjonen som mottar de frivillige. I tillegg skal lokalsamfunnet hvor den frivillige arbeider kunne ha glede og nytte av kompetansen den frivillige får etter utvekslingsoppholdet.

- Vi utformer nå en søknad om prosjektdeltakelse sammen med deltakere fra syv andre land og håper å bli det første norske prosjektet under Grundtvig Frivillig 50+, sier seniorrådgiver i Sveio kommune, Olav Bergmål.

Grundtvig-programmet er en del av Programmet for livslang læring, og er EUs program for samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som legger til rette for voksenopplæring. Gjennom økonomisk støtte gjør ordningen det mulig å samarbeide med andre europeiske land for å lære mer om voksnes læring. Gjennom EØS-avtalen er Norge fullverdig deltaker i EUs utdanningsprogram, Livslang læring.

Første norske prosjektet?
I Norge er det foreløpig ingen prosjekter under Grundtvig Frivillig 50+, men det kan snart endres.

Seniorrådgiver i Sveio kommune, Olav Bergmål, deltok på Grundtvigs kontaktseminar om frivillig arbeid og seniorutveksling i Santiago de Compostela i Spania 8.-11. november 2011 og ble med i en gruppe som ønsker å utvikle kvaliteten på frivillig arbeid. Denne gruppen søker nå om prosjektmidler til et toårig prosjekt med tittelen SERVE (Service to Volunteering Europeans).

- Norge er med sammen med deltakere fra Irland, Spania, Polen, Slovakia, Tsjekkia, Ungarn og Tyrkia, sier Bergmål.

Den norske deltakeren i prosjektgruppen er Senioruniversitetet i Sveio, en frivillig gruppe seniorer med medlemskap og eget styre, samt administrativ assistanse fra Sveio kommune.

Kommunen er nå i gang med å etablere et mer organisert frivillig arbeid. Dette, sammen med tidligere gode erfaringer fra EU-prosjekter i kommunen, er bakgrunnen for at de søker samarbeid med andre frivillige i Europa.

- Når anledningen nå har bydd seg til å delta i et kompetanse – og utviklingsprosjekt, tror vi at dette vil sette oss i stand til bedre kvaliteten på arbeidet i Senioruniversitetet ved at vi bygger nettverk som gir seniorer fra Sveio muligheten å delta i 50+-prosjekter. Samtidig vil dette sette oss i stand til å ta imot frivillige seniorer fra andre europeiske land, forklarer Bergmål og understreker at Grundvig-programmet gir Senioruniversitetet i Sveio de økonomiske mulighetene til å delta først på kontaktseminar og siden i selve prosjektet.

Ønsker å promotere frivillig arbeid
Prosjektet har som mål å promotere frivillig arbeid generelt. De ønsker også å identifisere kriteriene som er relevante for kvalitetsstandarder ved bygging, utvikling og administrasjon av frivillighetstjenester for seniorer.

-Vi vil kartlegge gode erfaringer i hvert prosjektland, utveksle erfaringer fra utviklingen av nye frivillighetstjenester i løpet av prosjektperioden samt kombinere all informasjon i et praktisk og lett tilgjengelig verktøy for videre bruk, forklarer Bergmål.

Gruppen planlegger å avslutte prosjektet med en brosjyre om frivillig arbeid som kan bli brukt som en dialog mellom ulike frivillighetstilbud og land. 

- Søknadsfristen for prosjektet er 21. februar, så vi arbeider fortsatt med utforming av søknaden. Vi opplever å ha kommet i en gruppe med erfarne og meget dyktige deltakere, og vi er optimistiske både med hensyn til å få til en god søknad og et svært godt prosjekt om den går gjennom, avslutter Bergmål.

Andre muligheter under Grundtvig-programmet
Grundtvig-programmet er delt inn i fire søyler, der Grundtvig Frivillig 50 + er en av søylene. Gjennom Grundtvig Assistent kan personer som allerede arbeider med voksnes læring, eller som er i ferd med å kvalifisere seg til dette, søke om midler til å oppholde seg inntil ett skoleår ved en voksenopplæringsinstitusjon i et annet europeisk land. Søyle to er rettet mot å tilby etterutdanning til de som jobber med voksnes læring. Grundtvig Partnerskap gir elever og lærere mulighet til å reise ut og se hvordan læring blir tilrettelagt i andre land.

Til toppen