Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Over 52 millioner kroner til tiltak for å hindre at ungdom faller utenfor

111 tiltak over hele landet mottar nå over 52 millioner kroner til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. Tiltakene retter seg mot ungdom i en vanskelig situasjon og skal hindre frafall i skolen og bedre sjansene på arbeidsmarkedet.

– Det kan være mange grunner til at ungdom faller utenfor. Gjennom los-ordningen får de personlig og tilrettelagt oppfølging og målet er å styrke tilknytningen til skolen, og ikke minst trivselen og mestringen, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Tilskuddsordningen Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom ble etablert i 2014 og retter seg mot ungdom mellom 12 og 24 år som er i en vanskelig livssituasjon. Losene følger opp ungdom med problemer knyttet til omsorgssituasjonen hjemme, svakt sosialt nettverk eller helseproblem, og hvor de har falt ut eller det er fare for at de faller ut av videregående skole.

Et av tiltakene som har fått støtte er ungdomslos i Asker. Der vil de bygge videre på sitt nåværende prosjekt som er rettet mot lærlinger. De ønsker nå å sette inn ekstra ressurser for å fange opp elever som ikke er i et lærlingløp. I Asker følger ungdomslosen opp elevene i samarbeid med ungteamet ved NAV Asker og andre tjenester i kommunen. 

– Vi vet at unge som faller utenfor har vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet senere. Derfor er det viktig å hjelpe de tilbake på rett kjøl igjen. En los kan bidra til at ungdommen som står i fare for å falle utenfor får bedre jobbsjanser og et bedre voksenliv. Jeg er glad for at det er så mange gode initiativ og tiltak rundt i hele landet, sier Ropstad.

Et annet tiltak som har fått støtte er ungdomslos i Aukra kommune i Møre og Romsdal. Kommunen er særlig opptatt av sammenhengen mellom inkludering, motivasjon og mestring blant de unge og skolefrafall. I Aukra kommune har ungdommene vært med i arbeidet om en losfunksjon. Ungdommene skal oppleve å bli sett, bli inkludert og få styrket sin skoletilknytning og trivsel.

Regjeringen har styrket tilskuddsordningen Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom med 20 millioner kroner i statsbudsjettet for 2019. Mange av tiltakene får midler over en treårs-periode. I år har 35 nye tiltak fått over 18 millioner kroner gjennom los-ordningen.

Se oversikt over tiltakene som får støtte på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sine nettsider.

Til toppen