Overgangsordningen for kapitalkrav ved engasjementer med sentrale motparter videreføres

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringsforskrift som viderefører overgangsordningen til og med 15. juni 2016.

Finansdepartementet fastsatte 16. juni 2015 forskrift som åpner for at alle sentrale motparter frem til 15. desember 2015 kan anses for «kvalifiserte» i henhold til kapitalkravforskriftens bestemmelser. Overgangsordningen svarte til reglene som ble vedtatt av EU-kommisjonen i forordning 2015/880.

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringsforskrift som viderefører overgangsordningen til og med 15. juni 2016. Overgangsordningen svarer til reglene som ble vedtatt av EU-kommisjonen 11. desember 2015 i forordning 2015/2326.