Overgangsordningen for krav til rapportering om samfunnsansvar videreføres

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringsforskrift som viderefører overgangsreglene for regnskapsårene 2016 og 2017.

Endringene i regnskapsloven om rapportering om samfunnsansvar trådte i kraft 1. juni 2013. I påvente av forskriftsregler som regulerer rapportering etter internasjonale standarder, fastsatte Finansdepartementet overgangsregler. Finansdepartementet har i dag fastsatt endringsforskrift som viderefører overgangsreglene for regnskapsårene 2016 og 2017.

Overgangsreglene åpnet for at rapportering etter Global Compact og Det globale rapporteringsinitiativet (GRI) for regnskapsåret 2013 kunne erstatte redegjørelsen som kreves etter regnskapsloven § 3-3c første ledd.