Historisk arkiv

Overgangsregler om rapportering om samfunnsansvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har vedtatt overgangsregler om rapportering om samfunnsansvar. I følge overgangsreglene kan foretakene benytte de internasjonale standardene Global Compact og Det globale rapporteringsinitiativet for regnskapsåret 2013.

De nylig vedtatte endringene i regnskapsloven om rapportering om samfunnsansvar trådte ikraft 1. juni 2013. Finansdepartementet utreder forskriftsregler som åpner for rapportering etter internasjonale standarder, herunder om det bør gis tilleggskrav dersom det skal åpnes for rapportering etter de nylig vedtatte retningslinjene til Det globale rapporteringsinitiativet..

Av hensyn til foretak som hittil har utarbeidet rapporter etter internasjonale standarder, har Finansdepartementet fastsatt overgangsregler for regnskapsåret 2013. I følge disse kan rapportering i henhold til FNs initiativ for samarbeid med næringslivet om en bærekraftig utvikling, Global Compact, eller offentlig rapport som er avlagt innenfor rammeverket til Det globale rapporteringsinitiativet, erstatte redegjørelsen som kreves etter regnskapsloven § 3-3 c første ledd.

Se også:

 

Til toppen