Historisk arkiv

Overhusets rapport om EUs felles fiskeripolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Det britiske overhusets EU-komité la 22. juli 2008 frem sin rapport om statusen til EUs felles fiskeripolitikk (CFP), " The Progress of the Common Fisheries Policy". Vedlagt finner en først en pressemelding, deretter selve rapporten og til slutt alle intervjuene (evidence), både skriftlig og muntlig, som komiteen har foretatt. Det kan nevnes at fiskerirådene ved EU-del. ble intervjuet av komiteen, og en vil finne dette på sidene 255 - 260.<br />

I rapporten anbefaler komiteen store endringer i CFP. Her slår komiteen fast at CFPs dårlige rykte er vel fortjent. Når en ser på reformen av CFP fra 2002 konkluderer EU-komiteen med at reformen har vært mislykket på de fleste områder både med hensyn til biologiske indikatorer og økonomiske indikatorer. Ubalansen mellom flåtekapasitet og ressursgrunnlag gir dårlig lønnsomhet for næringen og fører til overfiske av kvoter. Komiteen gir blant annet følgende anbefalinger til endringer i CFP:

• Regionalisering av fiskeriforvaltningen. EU-institusjonene skal kun befatte seg med strategiske mål, og overlate til regionale forvaltningsinstitusjoner å foreta de nødvendige forvaltningstiltak for å oppfylle disse målsettingene. Komiteen ser ikke muligheten til å fjerne CFP som et realistisk politisk valg. Fokus må være å gjennomføre nødvendige reformer av CFP.

• Kapasitetsreduksjon i fiskeflåten. Komiteen viser til at det er av avgjørende betydning å få til balanse mellom ressursgrunnlag og flåtekapasitet. For å få til dette må en benytte seg av det Europeiske Fiskerifondet og andre offentlige midler til gjennomføre omstillingen i industrien og støtte sårbare kystsamfunn.

• Kontroll og håndhevelse. Samarbeide med næringen og innføre insentivbaserte reguleringer som belønner ønsket atferd. Det vises her til det skotske systemet som gir ekstra fiskedager til fartøy som deltar i den frivillige ordningen med å stenge fiskefelt med for mye småfisk.

• Straff. Komiteen anbefaler å harmonisere straffen for overtredelser av fiskeriregelverket i EU. Dette kan gjøres med et poengsystem som leder til midlertidig eller permanent suspensjon av fiskerettigheter.

• Obligatorisk registrering av kjøpere og selgere av førstehåndsomsatt fisk. Komiteen hevder at dette systemet har fjernet nesten all ulovlig fisk fra Storbritannia.

• Utkastforbud. Komiteen støtter prinsippet om utkastforbud, og de er enig med Europakommisjonens målsetting om gradvis eliminering av utkast av fisk. Det norske systemet for utkastforbud gis mye positiv omtale i rapporten.

• Omsettelige kvoter. Komiteen ser på omsettelige kvoter (fiskerettigheter) som svært ønskelig.

Det britiske overhusets EU-komité la 22. juli 2008 frem sin rapport om statusen til EUs felles fiskeripolitikk (CFP), " The Progress of the Common Fisheries Policy". Vedlagt finner en først en pressemelding, deretter selve rapporten og til slutt alle intervjuene (evidence), både skriftlig og muntlig, som komiteen har foretatt. Det kan nevnes at fiskerirådene ved EU-del. ble intervjuet av komiteen, og en vil finne dette på sidene 255 - 260.

I rapporten anbefaler komiteen store endringer i CFP. Her slår komiteen fast at CFPs dårlige rykte er vel fortjent. Når en ser på reformen av CFP fra 2002 konkluderer EU-komiteen med at reformen har vært mislykket på de fleste områder både med hensyn til biologiske indikatorer og økonomiske indikatorer. Ubalansen mellom flåtekapasitet og ressursgrunnlag gir dårlig lønnsomhet for næringen og fører til overfiske av kvoter. Komiteen gir blant annet følgende anbefalinger til endringer i CFP:

• Regionalisering av fiskeriforvaltningen. EU-institusjonene skal kun befatte seg med strategiske mål, og overlate til regionale forvaltningsinstitusjoner å foreta de nødvendige forvaltningstiltak for å oppfylle disse målsettingene. Komiteen ser ikke muligheten til å fjerne CFP som et realistisk politisk valg. Fokus må være å gjennomføre nødvendige reformer av CFP.

• Kapasitetsreduksjon i fiskeflåten. Komiteen viser til at det er av avgjørende betydning å få til balanse mellom ressursgrunnlag og flåtekapasitet. For å få til dette må en benytte seg av det Europeiske Fiskerifondet og andre offentlige midler til gjennomføre omstillingen i industrien og støtte sårbare kystsamfunn.

• Kontroll og håndhevelse. Samarbeide med næringen og innføre insentivbaserte reguleringer som belønner ønsket atferd. Det vises her til det skotske systemet som gir ekstra fiskedager til fartøy som deltar i den frivillige ordningen med å stenge fiskefelt med for mye småfisk.

• Straff. Komiteen anbefaler å harmonisere straffen for overtredelser av fiskeriregelverket i EU. Dette kan gjøres med et poengsystem som leder til midlertidig eller permanent suspensjon av fiskerettigheter.

• Obligatorisk registrering av kjøpere og selgere av førstehåndsomsatt fisk. Komiteen hevder at dette systemet har fjernet nesten all ulovlig fisk fra Storbritannia.

• Utkastforbud. Komiteen støtter prinsippet om utkastforbud, og de er enig med Europakommisjonens målsetting om gradvis eliminering av utkast av fisk. Det norske systemet for utkastforbud gis mye positiv omtale i rapporten.

• Omsettelige kvoter. Komiteen ser på omsettelige kvoter (fiskerettigheter) som svært ønskelig.