Nett-tv

Overlevering av Etikkinformasjonsutvalgets rapport

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Torsdag 28. november overleverer Etikkinformasjonsutvalget sin rapport til forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad. Følg overleveringen direkte her fra kl. 10.15.

Etikkinformasjonstvalget ble opprettet 1. juni 2018, og har hatt i oppgave å vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. De har senere fått utvidet sitt mandat til også å foreslå en konkret lovtekst for en slik informasjonsplikt.

Følg sendingen her:

Nett-tv Etikkinformasjonsutvalgets rapport

Se sendingen her

Se sendingen her