Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Overlevering av kvalitetssikringsrapport for søknad om OL/PL i 2022

Rapporten fra den eksterne kvalitetssikringen av søknaden fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Oslo kommune om statsgaranti og –tilskudd for å kunne arrangere olympiske og paralympiske leker (OL/PL) i 2022 ble i dag overlevert til kulturministeren.

Kulturminister Thorhild Widvey mottar kvalitetssikringsrapporten om Oslos OL-søknad av Anders Magnus Løken i DNV GL AS.

Kulturminister Thorhild Widvey mottar kvalitetssikringsrapporten om Oslos OL-søknad av Anders Magnus Løken i DNV GL AS. (Foto: KUD/Ketil Frøland) Klikk på bildet for større versjon

Rapporten fra den eksterne kvalitetssikringen av søknaden fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Oslo kommune om statsgaranti og –tilskudd for å kunne arrangere olympiske og paralympiske leker (OL/PL) i 2022 ble i dag overlevert til kulturministeren.

- Rapporten vil bli en sentral del av beslutningsgrunnlaget for regjeringen. Et OL/PL er et svært omfattende arrangement med en betydelig kostnad for det offentlige. Da er det svært viktig å ha en ekstern gjennomgang av søknaden slik at vi får et godt kostnadsbilde før vi skal ta en beslutning, sier kulturminister Thorhild Widvey. 

- Vi vil nå trenge noe tid på å sette oss grundig inn i rapporten. Jeg kan derfor ikke si noe nærmere nå om hvordan regjeringen vurderer OL-søknaden, eller når en beslutning vil bli tatt, sier kulturministeren. 

Rapporten fastslår at det ikke er funnet vesentlige svakheter i søknaden. Kvalitetssikrer har beregnet at et OL/PL i Oslo i 2022 vil koste det offentlige 21,7 mrd. kroner i tilskudd etter at inntekter og finansiering fra private er trukket fra. Størrelsen på statens garantiforpliktelse er estimert til 35,1 mrd. kroner. Den samfunnsøkonomiske kostnaden ved å arrangere et OL/PL i Oslo i 2022 er beregnet til 15,9 mrd. kroner, før de ikke-tallfestede effektene av et OL/PL er vurdert.

Det er firmaene DNV GL AS, ÅF Advansia AS og Samfunns- og Næringslivsforskning AS som har gjennomført kvalitetssikringsoppdraget. Dette har vært et veldig spennende oppdrag. Vi har hatt et stort team i aktivitet siden juni med å etterprøve søknadens forutsetninger og budsjettberegninger. Vi har også estimert størrelsen på en statsgaranti og gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse. Vi mener å ha kommet fram til gode estimater på hva et OL/PL i 2022, slik det er beskrevet i NIF og Oslo kommunes søknad, vil kunne koste, sier Anders Magnus Løken, leder for kvalitetssikringsteamet.

Til toppen