Presseinvitasjon:

Overrekkelse av rapport fra utvalget som har vurdert skattlegging av vannkraftverk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mandag 30. september mottar finansminister Siv Jensen (Frp) rapporten fra utvalget som har vurdert skattlegging av vannkraftverk. I den forbindelse inviterer vi til pressekonferanse.

Tid: Mandag 30. september kl. 10:00. Oppmøte senest kl. 09:45.
Sted:
 Finansdepartementet, Akersgata 40.

Påmelding til kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard hem@fin.dep.no innen mandag 30. september kl. 08:00.

Ta med ID med bilde/pressekort ved oppmøte.

Vi gjør oppmerksom på at pressekonferansen er forbeholdt pressen. Overrekkelsen blir overført på nett-tv på regjeringen.no.

Nett-tv Overrekkelse av rapport fra utvalget som har vurdert skattlegging av vannkraftverk

Se sendingen her

Se sendingen her

Bakgrunn

Regjeringen oppnevnte et ekspertutvalg 22.06.2018 som fikk i oppdrag å gjøre en helhetlig vurdering av kraftverksbeskatningen. Utvalgets hovedoppgave var å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren.

En stor del av vannkraftverkene ble bygget ut i perioden 1950-1990 og det er behov for betydelige reinvesteringer.

Ekspertutvalget har bestått av:

  • Norges styremedlem i Den europeiske utviklingsbanken (ERBD) Per Sanderud, (utvalgsleder) Oslo/London
  • Professor Benn Folkvord, Bryne
  • Førsteamanuensis Tarjei Havnes, Oslo (underdirektør i Finansdepartementet fra august 2019)
  • Advokat Tone Kaarbø, Oslo
  • Førsteamanuensis og instituttleder Jøril Mæland, Bergen
  • Professor Jørn Rattsø, Trondheim
  • Postdoktor Ragnhild Camilla Schreiner, London/Oslo

Les mer: