Oversendelse til Sivilombudsmannen

Landbruks- og matdepartementet sendte i går brev til Sivilombudsmannen om Sylvi Listhaugs kunderelasjoner i First House AS. Bakgrunnen for brevet er anmodning fra Sivilombudsmannen om å få alle relevante dokumenter knyttet til klage fra Dagsavisen på avslag om innsyn.

Til toppen