Oversikt over ansatte i staten

Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. mars 2009

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har laget en oversikt over antall ansatte, kjønn og utførte årsverk i det statlige tariffområdet per 1. mars 2009.

Statistikken omfatter alle statlige virksomheter der de ansatte får lønns- og arbeidsvilkår fastsatt etter statens lønnsregulativ. Den omfatter derfor ikke ansatte i statlige foretak, statlige aksjeselskaper, statlige stiftelser eller andre organisasjoner som staten eier. Tabellen inneholder ikke tall for statlige toppledere og dommere på kategorilønn, personer lønnet per time eller etter overenskomst.

Denne tabellen, samt andre oversikter utgjør vedlegg 1 i St.prp.nr.1 (2009 – 2010) fra departementet.

Antall ansatte, kjønn og utførte årsverk i det statlige tariffområdet per 1. mars 2009 (pdf)

Spørsmål om tabellen kan rettes til Åsa Kalvaa i Forhandlingsstaben, ask@fad.dep.no.

Til toppen