Vis hele kalenderen

04.10.2016

  • Overværer trontaledebatten

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner overværer trontaledebatten i Stortinget.

05.10.2016

  • Overværer trontaledebatten

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner overværer trontaledebatten i Stortinget.