Overveldende respons på norsk-estisk forskningsprogram

EØS-midlene

Det blir tøff konkurranse om støtte fra forskningsprogrammet i Estland under EØS-midlene. Det er kommet inn over 170 felles søknader fra estiske og norske forskere. Potten er på ca. 3 millioner euro.

Det blir tøff konkurranse om støtte fra forskningsprogrammet i Estland under EØS-midlene. Det er kommet inn over 170 felles søknader fra estiske og norske forskere. Potten er på ca. 3 millioner euro.

Summen av foreslåtte prosjekter er rundt 48 millioner euro. Det er obligatorisk med partnerskap mellom estiske og norske forskere, og over 100 norske forskningsinstitusjoner og -institutter er med i en eller flere av søknadene.

Selv om det var ventet mange søknader, har responsen vært overveldende og overgår alle forventninger, sier Aleksandra Witczak Haugstad i Forskningsrådet som koordinerer de ulike forskningsprogrammene Norge finansierer gjennom EØS-midlene.

Veien fremover
De 170 søknadene som er kommet inn, skal nå sjekkes for å påse at de formelle kravene er oppfylt. Godkjente søknader skal så vurderes av tre eksperter som skal anbefale hvilke prosjekter som bør få støtte. Et eget programstyre med både estiske og norske medlemmer tar de endelige beslutningene. Målsettingen er å ha tildelingene klare i august.

Oppdatert informasjon om programmet og utlysningen vil bli lagt på det estiske forskningsrådets sider.

Iige Maalmann fra det estiske forskningsrådet og Hella Suvi fra det estiske utdannings- og forskningsdepartementet på møte i Oslo i november 2012. (Foto: Norges Forskningsråd)

Status for andre forskningsprogrammer
Det polsk-norske programmet offentliggjorde nylig tildelingene. Programmene for forskningssamarbeid med Latvia og Tsjekkia er nå godkjent og klare til å starte opp.

Det er planlagt informasjonsmøter for tsjekkiske forskningsinstitusjoner i Praha den 5. og 12. april.

Dato for «matchmaking events», der også norske institusjoner og forskere blir invitert, er for øyeblikket ikke fastsatt. Når datoene kommer, vil informasjon bli lagt ut på Forskningsrådets nettsider.

Til toppen