På besøk i Australias oljehovedstad

Olje og energiminister Tord Lien var torsdag i Perth for å profilere norsk leverandørindustri i Australia. Statsråden møtte ledelsen i Woodside, Australias største uavhengige oljeselskap, sammen med 60 representanter fra norsk leverandørindustri. Han har også hatt samtaler med Vest-Australias minister for finans, petroleum og mineralnæring, Bill Marmion.

- Det er viktig for meg og den norske regjeringen å støtte opp under norsk industri internasjonalt. Det står høyt på agendaen under slike statsbesøk, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Grunnsteinen markerer satsingen i Australia. Fra venstre: Tord Lien, Kjetil Hagen og Brian Maitland (OTS) og ordfører i Armadale, Henry Zelones.

I 2011 omsatte norsk petroleumsrettet leverandør industri for omtrent 6 milliarder kroner i Australia. I 2013 hadde omsetningen økt til over 10 milliarder kroner. Australia er det sjette største markedet utenfor norsk sokkel. Med lang erfaring fra krevende forhold på norsk sokkel er selskapene godt posisjonert for å tilby sin ekspertise til australske kunder. Perth er oljehovedstaden i Australia. Om lag 40 norske selskaper som leverer teknologi og tjenester til olje- og gassindustrien er etablert i Australia.

- Australia var det sjette største internasjonale markedet for norsk leverandørindustri i 2013. Teknologi utviklet for krevende norske forhold er etterspurt av operatørselskapene her nede. Den store tilstedeværelsen av norsk leverandørindustri i Australia er nok en bekreftelse på konkurransekraften til norsk industri, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Statsråd Lien møtte administrerende direktør Peter Coleman i Woodside, Australias største uavhengige energiselskap. 

Australia er en nasjon rik på naturressurser og en stor eksportør av kull og naturgass (LNG). Australia produserer også olje, men er netto importør. Australias produksjon av gass har økt betydelig det siste tiåret og er forventet å øke fremover. Australia produserte i 2013 om lag 63 milliarder kubikkmeter gass. Norge produserte i underkant av 109 milliarder kubikkmeter samme år. Australia er verdens tredje største leverandør av LNG og eksporterer primært til Asia.

Australia har olje og gassproduksjon både på land og offshore. Veksten i gassproduksjon er forventet å komme fra store utbygginger offshore.

Til toppen