Besøk hos Sivilforsvaret i Arendal

Sted:

Justis- og beredskapsministeren besøker for første gang Sivilforsvaret i Arendal.