Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

På det kypriotiske formannskapets agenda

Forhandlingene om EUs neste langtidsbudsjett, styrking av det indre marked, fremgang i arbeidet med en felles asylpolitikk og en relansering av EUs maritimpolitikk vil sammen med fortsatt arbeid for å håndtere krisen i Europa stå sentralt under det kypriotiske EU-formannskapet i andre halvår av 2012.

Det kom frem som hovedprioriteringene da Kypros’ EU-ambassadør Kornelios Kornelieu presenterte programmet for landets første EU-formannskap høsten 2012 på et arrangement i regi av tankesmien European Policy Centre i Brussel 6. juni. 1. juli overtar Kypros det roterende formannskapet i Rådet etter Danmark med slagordet «Et bedre Europa». Dette ble beskrevet som et Europa som vil være mer relevant for sine innbyggere og i verden og et Europa der solidaritet står sentralt.

Ambassadøren understreket at listen over prioriterte områder har blitt kortere etter hvert som formannskapet nærmer seg og gitt de store utfordringene i dagens Europa. Men han sa samtidig at Kypros er ambisiøse og entusiastiske. Formannskapet vil bli et såkalt Brussel-basert formannskap, blant annet på grunn av avstanden til Kypros. Den permanente representasjon i Brussel har økt antall ansatte fra 80 til 200. 

Kornelieu presenterte formannskapets agenda under fire hovedoverskrifter:

Et mer effektivt og bærekraftig Europa
Forhandlingene om EUs langtidsbudsjett for perioden 2014-2020 blir et hovedområde under det kypriotiske formannskapet. Kornelieu understreket behovet for mer økonomisk, territoriell og sosial samhørighet og at man må bruke langtidsbudsjettet for å fremme vekst. Budsjettet er mer enn et budsjett, det er her vi definerer EUs politiske prioriteringer for de neste syv årene, sa han.
Han trakk frem områder som transport, energi og telekommunikasjon som viktige for vekst. Et område som er særlig viktig for Kypros er EUs maritim politikk, som formannskapet ønsker å relansere på en konferanse i Nicosia i oktober med Kommisjonspresident José Manuel Barroso til stede.

Økonomisk styring
Kypros har vært med i eurosonen siden 2008, og vil naturlig nok bruke mye av sin tid på det videre arbeidet med økonomisk styring og koordinering i eurosonen. Arbeidet med styrking av det indre marked og oppfølgingen av handlingsplanen for de indre marked vil også stå sentralt.

Relevant for innbyggerne
Kypros ønsker å fokusere på innbyggerne ved satsing på økt sysselsetting, særlig blant unge.
Det kypriotiske formannskapet ønsker også å komme videre i diskusjonene om et felles europeisk asylsystem.

Europa i verden
På dette punktet tok EU-ambassadøren opp ambisjoner om å gjøre fremgang i internasjonale handelsforhandlinger. Også naboskapspolitikken – særlig det særlige naboskap - , så vel som utvidelse er viktig for Kypros. Her ble Vest-Balkan, Island og også Tyrkia nevnt.

Fra 1. juli vil du finne informasjon om formannskapet på denne nettsiden: www.cy2012.eu

Det kom frem som hovedprioriteringene da Kypros’ EU-ambassadør Kornelios Kornelieu presenterte programmet for landets første EU-formannskap høsten 2012 på et arrangement i regi av tankesmien European Policy Centre i Brussel 6. juni. 1. juli overtar Kypros det roterende formannskapet i Rådet etter Danmark med slagordet «Et bedre Europa». Dette ble beskrevet som et Europa som vil være mer relevant for sine innbyggere og i verden og et Europa der solidaritet står sentralt.

Ambassadøren understreket at listen over prioriterte områder har blitt kortere etter hvert som formannskapet nærmer seg og gitt de store utfordringene i dagens Europa. Men han sa samtidig at Kypros er ambisiøse og entusiastiske. Formannskapet vil bli et såkalt Brussel-basert formannskap, blant annet på grunn av avstanden til Kypros. Den permanente representasjon i Brussel har økt antall ansatte fra 80 til 200. 

Kornelieu presenterte formannskapets agenda under fire hovedoverskrifter:

Et mer effektivt og bærekraftig Europa
Forhandlingene om EUs langtidsbudsjett for perioden 2014-2020 blir et hovedområde under det kypriotiske formannskapet. Kornelieu understreket behovet for mer økonomisk, territoriell og sosial samhørighet og at man må bruke langtidsbudsjettet for å fremme vekst. Budsjettet er mer enn et budsjett, det er her vi definerer EUs politiske prioriteringer for de neste syv årene, sa han.
Han trakk frem områder som transport, energi og telekommunikasjon som viktige for vekst. Et område som er særlig viktig for Kypros er EUs maritim politikk, som formannskapet ønsker å relansere på en konferanse i Nicosia i oktober med Kommisjonspresident José Manuel Barroso til stede.

Økonomisk styring
Kypros har vært med i eurosonen siden 2008, og vil naturlig nok bruke mye av sin tid på det videre arbeidet med økonomisk styring og koordinering i eurosonen. Arbeidet med styrking av det indre marked og oppfølgingen av handlingsplanen for de indre marked vil også stå sentralt.

Relevant for innbyggerne
Kypros ønsker å fokusere på innbyggerne ved satsing på økt sysselsetting, særlig blant unge.
Det kypriotiske formannskapet ønsker også å komme videre i diskusjonene om et felles europeisk asylsystem.

Europa i verden
På dette punktet tok EU-ambassadøren opp ambisjoner om å gjøre fremgang i internasjonale handelsforhandlinger. Også naboskapspolitikken – særlig det særlige naboskap - , så vel som utvidelse er viktig for Kypros. Her ble Vest-Balkan, Island og også Tyrkia nevnt.

Fra 1. juli vil du finne informasjon om formannskapet på denne nettsiden: www.cy2012.eu

Til toppen