På høring: Lengre karantenetid ved juks på førerprøven

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Juks på førerprøver er uakseptabelt og farlig. Førerkortinnehavere som faktisk ikke oppfyller kravene som stilles til førerprøven innebærer en fare i trafikken både for seg selv og andre. Derfor foreslår vi nå å forlenge karantenetiden til inntil ett år dersom noen blir tatt for juks, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vegdirektoratet sender i dag på høring forslag til endring i vegtrafikkloven. Forslaget går ut på at det kan fastsettes nærmere regler om å øke karantenetiden til inntil ett år, ved juks eller forsøk på juks til førerprøven. I dag kan den som blir tatt for juks på den teoretiske førerprøven bare ilegges karantenetid som ved stryk, det vil si 14 dagers karantene.

Flere tilfeller av juks

Bakgrunnen for forslaget om økt karantenetid, er at Statens vegvesen avdekker flere tilfeller av juks ved førerprøven.

– Det virker som om det har vært en økning i de mer avanserte og organiserte formene for juks de senere årene. Mye tyder på at det finnes medhjelpere som driver nærmest profesjonelt. Dette vil vi nå gjøre noe med.

– Det er straffbart å jukse på førerprøven, og vi ønsker å skjerpe sanksjonene ytterligere overfor de som jukser. En økt karantenetid er ment å gi en avvergende og forebyggende effekt, slik at færre vil forsøke seg på juks. I tillegg vil ventetiden gi god tid til å forberede seg til neste prøve, så kanskje de vil stille bedre forberedt uten å føle behov for å jukse, sier Solvik-Olsen.

Statens vegvesen vil, i tillegg til karantenetid, også fortsette å anmelde alle tilfeller av alvorlig juks.

Se høringen på Vegdirektoratet sine nettsider.