Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

På kompetansehevingskurs i Brussel

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Nylig var 16 ansatte fra Olje- og energidepartementet på EU-kurs i Brussel.

Øystein Lind fra Statoil holdt et innlegg under seminaret. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Nylig var 16 ansatte fra Olje- og energidepartementet på EU-kurs i Brussel.

17. og 18. desember var 16 ansatte fra alle fagavdelinger i Olje- og energidepartementet (OED) på EU-kurs i Brussel. Seminaret foregikk ved Norges delegasjon til EU, i tillegg til besøk i Europaparlamentet og EFTA-sekretariatet.

Kursdeltagerne lærte om den overordnede situasjonen i EU, hvordan EU-delegasjonen og Europakommisjonen jobber med energisaker og hvordan EFTA og EFTAs overvåkingsorgan ESA fungerer. Europaparlamentariker Niki Tzavela og norsk nasjonal ekspert i Europaparlamentet Jan Ole Gudmundsen forklarte hvordan Europaparlamentets komite for industri, energi og forskning (ITRE-komiteen) og europaparlamentarikerne jobber.

Kursdeltakerne møtte i tillegg representanter fra det norske energimiljøet i Brussel: Statkraft, Statoil, Energi Norge, Industri Energi og NHO.

– Får mye bedre innsikt
Både nye ansatte og medarbeidere med lang fartstid deltok på kurset. Underdirektør Ole-Jacob Edna i departementets enhet for internasjonal koordinering forteller at deltagerne var svært fornøyde med kurset.

– Vi hadde ikke klart å få til et slikt kurs uten hjelp fra EU-delegasjonen, som blant annet har hjulpet til med sitt store kontaktnett her i Brussel, sier han.

Edna mener kurset har gitt deltagerne en større innsikt i helheten i EU-systemet.

– Man får mye bedre innsikt ved å være her nede, og det er et godt spenn på kursinnholdet. I det daglige jobber vi med den EØS-relevante rettsakten som vi har på bordet, men den rettsakten er en del av en mye større helhet som vi nå får en bedre innsikt i, sier han.

– Skaper internt nettverk
Edna mener også kurset bidrar til å knytte bånd mellom dem som jobber med EU/EØS-relaterte saker i Olje- og energidepartementet.

– Dette bidrar til å skape et nettverk internt i OED ved at vi bygger relasjoner mellom avdelingene, sier han.

Fremme norske interesser
EU-delegasjonens energiråd Bjørn Ståle Haavik og energirådgiver Marit Schweiker har utformet programmet i samarbeid med kursansvarlig Edna.

– I tillegg til å tilføre faktakunnskap var det viktig at kursdeltagerne og representanter fra de ulike institusjonene drøftet hvordan norske myndigheter best kan få fram norske interesser i EU-systemet, sier Haavik.

Til toppen