På rett vei mot mindre matsvinn

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I Norge kastes det årlig flere hundre tusen tonn spiselig mat, og regjeringen ønsker å redusere mengden mat som kastes i alle ledd av verdikjeden. Landbruks- og matdepartementet tildeler nå 900.000 kroner til to prosjekter mot matsvinn. Næringslivets prosjekt mot matsvinn, ForMat, tildeles 700.000 kroner, mens Matsentralen i Oslo får 200.000 kroner. Regjeringen har i tillegg, i statsbudsjettet for 2016, foreslått et momsfritak for mat som leveres vederlagsfritt på veldedig grunnlag.

– Regjeringen tar matsvinn på alvor. Det er mye å spare for den enkelte forbruker og for storsamfunnet som helhet. Økt oppmerksomhet, kunnskap og samarbeid langs hele verdikjeden er avgjørende for å redusere kasting av mat. Pengene som Landbruks- og matdepartementet nå bevilger vil bidra ytterligere til den positive utviklingen vi har sett de siste årene, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Matavfall.
Det kastes årlig flere hundre tusen tonn spiselig mat i Norge. Regjeringen ønsker å redusere mengden mat som kastes i alle ledd av verdikjeden. Foto: Colourbox

ForMat

Landbruks- og matdepartementet tildeler i år 700.000 kroner til ForMat-prosjektet, som gjennomfører ulike tiltak som systematisk kartlegging av matavfallet, nettverkssamarbeid mellom bedrifter og forsknings- og utviklingsmiljøer og kommunikasjon om forebygging av matavfall. Prosjektet har god forankring i næringslivet. 

ForMat-prosjektet har vært i gang siden 2010. ForMat-rapportens gallupstudier blant forbrukere, viser at forbrukerne kaster mindre mat i 2014 enn i 2009. Det gjennomføres mange viktige svinnreduserende tiltak i bransjen, som nye emballasjeløsninger, nedprising av varer med kort holdbarhet og nye produkter basert på utsorterte råvarer.

Matsentralen

Landbruks- og matdepartementet tildeler nå også 200.000 kroner til Matsentralen i Oslo. Matsentralen ønsker å utvide matsentralkonseptet til å omfatte flere byer og en nasjonal organisasjon. Opprettelsen av Matsentralen i 2013 er et viktig tiltak i arbeidet mot matsvinn. Dette er nå den matsentralen i Norden som distribuerer mest overskuddsmat fra bransjen til ideelle organisasjoner. 

– Matsentralen i Oslo og deres arbeid er av stor samfunnsmessig betydning, og jeg er svært fornøyd med det brede samarbeidet som er etablert mellom dagligvarehandel, matindustri, kommunale instanser og frivillige organisasjoner, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Matbransjen vil redusere matsvinnet

I mai 2015 signerte landbruks- og matminister Listhaug sammen med klima- og miljøminister Sundtoft, fiskeriminister Aspaker, helse- og omsorgsminister Høie, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Horne og en samlet matbransje en intensjonsavtale om reduksjon av matsvinn. Hele bransjen er med på samarbeidet, fra primærnæring til forbrukerleddet. 

Intensjonsavtalen skal styrke samarbeidet mellom myndighetene og aktørene i hele matkjeden for å redusere matsvinn ytterligere. Avtalen gjelder til den erstattes av en konkret bransjeavtale, når det foreligger statistikk og indikatorer som kan gi grunnlag for konkrete reduksjonsmål. Målet er at en bransjeavtale for redusert matsvinn signeres høsten 2016. 

Momsfritak for mat til veldedige formål

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 en justering i merverdiavgiftsloven, slik at det gis momsfritak for mat som leveres vederlagsfritt på veldedig grunnlag. 

Dagligvarebransjen har ofte fullt spiselige matvarer som ikke kan selges, for eksempel på grunn av datostempling eller skadd emballasje. I slike tilfeller står de mellom valget av å gi bort mat til frivillige organisasjoner, eller å destruere maten. Merverdiavgiften medfører at bedriftene kan ha økonomiske grunner til å ville kassere varene, siden det påløper uttaksmoms hvis maten gis bort.