Jobber for mer miljøvennlig godstransport

Av: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

I EU-byrået som administrerer Marco Polo-programmet, følger Anne Bårseth opp prosjekter som bidrar til å flytte godstransport fra vei til jernbane og sjø. – Få kjenner til at også nordmenn kan jobbe her, tror hun.

Anne Bårseth er seksjonssjef i EU-byrået for konkurranseevne og innovasjon (EACI) som blant annet forvalter EU-programmet Marco Polo. Foto: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

- Mindre forurensing, mindre trafikkork og redusert ulykkesrisiko på europeiske veier er blant målene for EU-programmet Marco Polo. Det er motiverende å jobbe for mer miljøvennlig transport, sier norske Anne Bårseth. Hun jobber som seksjonssjef i det brusselbaserte EU-byrået for konkurranseevne og innovasjon (EACI) som blant annet forvalter EU-programmet Marco Polo. Programmet gir støtte til kommersielle selskaper i Europa som har nyoppstartede prosjekter som bidrar til å flytte godstransport fra vei til jernbane og sjø.  Bårseth jobber med forhandling og signering av kontrakter og godkjenning samt inspeksjon og evaluering av prosjekter i hele Europa som får støtte. Norge har deltatt i Marco Polo-programmet siden 2004 og også norske kommersielle foretak kan søke om støtte.

Tett kontakt med næringslivet

12 etasjer under Bårseth ruller togene inn på togstasjonen Gare de Bruxelles-Nord i Brussel og gjør det vanskelig å glemme hva hun jobber med.
- Jeg tar meg av prosjektstyringen under Marco Polo-programmet og har tett kontakt med de som er involvert i prosjektene. Det er svært engasjerte folk som har stor tro på det de gjør. Det gjør det også motiverende for oss, sier Bårseth.
Noe av det Bårseth trives godt med i jobben er den direkte kontakten med næringslivet, noe hun ikke hadde så mye erfaring med fra tidligere jobber i offentlig sektor. Marco Polo-programmet støtter nemlig kun kommersielle selskaper. Støtten gis til prosjekter i oppstartsfasen. Når støtteperioden er over etter to til fem år, skal prosjektene kunne stå på egne ben.

Heller Brussel enn Bodø
Før Bårseth kom til Brussel jobbet hun som juridisk rådgiver i Luftfartstilsynet. Da arbeidsplassen flyttet til Bodø, dro Bårseth heller til Brussel. Fra 2004 jobbet hun med Marco Polo-programmet som midlertidig ansatt i Kommisjonen frem til forvaltningen av programmet ble satt ut til et eget forvaltningsbyrå i 2008. Da fikk Bårseth jobb der.
I tillegg til Marco Polo-programmet forvalter byrået EACI også andre EU- programmer innen energi, transport, miljø, konkurranseevne og innovasjon, inkludert Intelligent Energy Europe, Enterprise Europe Network og Eco-Innovation som også Norge deltar i gjennom EØS-avtalen.

- EØS-landene deltar i programmene som EACI forvalter og borgere fra Norge og de andre landene kan derfor søke på jobber her. Men foreløpig er jeg den eneste norske her, sier Bårseth. Hun tror få kjenner til muligheten for å jobbe i EU-byråene, men vil gjerne ha nye kollegaer fra Norge.- Jobben her gir en god mulighet til å få EU-erfaring. Det er mange unge som jobber her og vi har en dynamisk arbeidshverdag.
Bårseth forteller at det kreves om lag to og et halvt års arbeidserfaring fra transportområdet, fortrinnsvis innen EU-institusjonene eller det private næringsliv der prosjektstyring har  vært en sentral del av arbeidserfaringen, for å få jobb i Marco Polo .

Støtte per tonn god som fjernes fra veiene
En av oppgavene til Bårseth er å dra på prosjektbesøk for å se hvordan prosjektene fungere og at alt går riktig for seg. I våres var hun i Bilbao i Spania og så skipene komme inn i havnen. Før ble lasten frakten på veien fra Zeebrügge i Belgia til Nord-Spania. Nå går lasten sjøveien.
- Prosjektene får en eller to euro i støtte fra Marco Polo per 500 tonnkilometer som fjernes fra veiene, sier seksjonssjefen. Det store volumet av varer som fraktes på veiene øker ikke bare forurensingen, men også trafikken og faren for ulykker. Prosjektene som støttes av Marco Polo-programmet skal kunne konkurrere med veitransport både kvalitetsmessig og tidsmessig.
- Med regelverk blant annet for kjøre- og hviletid for lastebilsjåfører, er det ikke nødvendigvis raskere å frakte gods på veien, avslutter hun.

Les også:
Marco Polo-programmet lyser nå ut midler for 2012. Søknadsfristen er forlenget fra 21. september til 19. oktober 2012. Les mer her.

Til toppen