Historisk arkiv

Palestinske myndigheter rede for statsdannelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg merker meg med tilfredshet at palestinske myndigheters levering av offentlige tjenester og gjennomføring av reformer ifølge Verdensbanken kommer godt ut av sammenligninger med mange mellominntektsland, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Arabisk oversettelse av pressemeldingen (pdf)

- Jeg merker meg med tilfredshet at palestinske myndigheters levering av offentlige tjenester og gjennomføring av reformer ifølge Verdensbanken kommer godt ut av sammenligninger med mange mellominntektsland, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i kraft av sitt formannskap i giverlandsgruppen for palestinerne.

Under dagens giverlandsmøte i Brussel ønsket giverlandsgruppen for palestinerne (AHLC) velkommen rapporter som konstaterer at palestinske myndigheter nå er institusjonelt rede til å danne en palestinsk stat. Dette var vurderingen av palestinske myndigheters arbeid på nøkkelsektorer gjennomgått av Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og FN.

- I tillegg melder Det internasjonale pengefondet at palestinske reformer er kommet så langt at den offentlige finansforvaltningen ikke bare er rede til å støtte opp under en stats funksjoner, men er til og med er blitt en modell for andre utviklingsland, sier Støre.

Trepartssamarbeidet mellom palestinske myndigheter, Israel og internasjonale givere innen rammen av AHLC har sterkt bidratt til det vellykkede palestinske statsbyggingsarbeidet.

AHLC kunne i dag også melde om vedvarende økonomisk vekst i Det palestinske området, som i 2010 nådde en imponerende vekstrate på ni prosent. Imidlertid påpekte flere giverland at mangelen på politisk fremgang gjør at forhandlingssporet er kommet i utakt med den langt framskredne statsbyggingsinnsatsen til palestinske myndigheter.

- Dette er ytterligere en grunn til at alle involverte parter må holde fast på det erklærte målet om en rammeavtale for sluttstatus og deretter en full fredsavtale innen tidsfristen satt til september i år, sier Støre.

Støre minnet også om giverlandsgruppens underliggende formål som er å arbeide i felleskap for å bringe fredsprosessen frem til målet om en tostatsløsning.

Giverlandsgruppen ønsket også velkommen den planlagte giverlandskonferansen som skal holdes i Paris i juni til støtte for palestinernes nasjonale utviklingsplan for 2011-2013.

EUs høyrepresentant for utenrikssaker Catherine Asthon var vertskap for dagens AHLC-møte som samlet palestinernes statsminister Salam Fayyad, israelske representanter og større giverland, samt Midtøsten-kvartettens representant Tony Blair.

****

Meeting of the Ad Hoc Liaison Committee, Brussels, 13 April 2011, Chair’s summary (pdf)

Remarks by EU High Representative Catherine Ashton after the donor coordination group for the Palestine Territories

Se bilder på UDs Flickr-side