Nå tar verdenslederne pandemi-ansvar

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

USA, Tyskland og EU har i dag annonsert betydelig økonomisk støtte til vaksinesamarbeidet Covax. I tillegg har Frankrike bedt om at Europa og USA deler fem prosent av egne vaksiner med lavinntektsland parallelt med egen utrulling av vaksiner.

– Dette er en dag fylt av nytt håp. Endelig tar verdens ledere det ansvaret vi trenger for at vi skal klare å stanse pandemien. Dette betyr at land også i den fattige delen av verden kan begynne å planlegge begynnelsen på slutten av denne krisen, sier utviklingsminister og med-leder i den internasjonale vaksinedugnaden ACT-Accelerator, Dag-Inge Ulstein.

USA, Tyskland og EU har i dag annonsert betydelig økonomisk støtte til vaksinesamarbeidet Covax. I tillegg har Frankrike bedt om at Europa og USA deler fem prosent av egne vaksiner med lavinntektsland parallelt med egen utrulling av vaksiner.  – Dette er en dag fylt av nytt håp. Endelig tar verdens ledere det ansvaret vi trenger for at vi skal klare å stanse pandemien. Dette betyr at land også i den fattige delen av verden kan begynne å planlegge begynnelsen på slutten av denne krisen, sier utviklingsminister og med-leder i den internasjonale vaksinedugnaden ACT-Accelerator, Dag-Inge Ulstein.

USA vil bidra med 34 milliarder kroner til det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax. Det var President Joe Biden som selv kunngjorde tildelingen under fredagens videomøte med de øvrige G7-landenes ledere. 2 milliarder dollar, omtrent 17 milliarder kroner, vil bli stilt til disposisjon for Covax-samarbeidet innen utgangen av februar i år, mens det resterende vil bli fordelt over de kommende to årene.

- Rettferdig fordeling av vaksiner er ikke lenger bare et spørsmål om helse. Å sikre at nok mennesker i alle land får tilgang til trygge vaksiner er også sikkerhetspolitikk, og helt avgjørende for vår globale økonomi. Endelig har spørsmålet om rettferdig tilgang til vaksiner blitt det statslederne snakker om, sier Ulstein.

Tyskland har kunngjort at de vil støtte vaksinesamarbeidet Covax med 1,5 milliarder euro. EU dobler sitt bidrag til Covax med én milliard euro. Pengene kommer på et avgjørende tidspunkt for den globale pandemidugnaden ACT Accelerator (ACT-A), som Norge leder sammen med Sør-Afrika.  ACT-A mangler fortsatt 27 milliarder dollar, og disse bidragene vil nå redusere dette gapet med omtrent fire milliarder USD.

- Som med-leder i den globale pandemidugnaden er det en lettelse å se at finansieringsgapet nå blir mindre. Penger har vært en viktig barriere for å kunne sikre at 20 prosent av befolkningen i lavinntektslandene får vaksiner som skal gå til helsearbeidere og risikogrupper, sier Ulstein.

Han er også glad for den franske presidentens appell om at rike land må viderefordele fire-fem prosent av egne vaksiner til lavinntektsland, samtidig som de vaksinerer egen befolkning. Dette er vaksiner som kommer i tillegg til dosene fra Covax. Norge har tidligere i år bekreftet at vi ønsker å dele vaksinedoser i en tidlig fase, som del av en mekanisme koordinert av EU. I dag ble det kjent av Storbritannia støtter et slikt forslag. 

- Vi kan ikke fortsette å se at de rike landene fyller opp lagrene med vaksinedoser som de ikke vil ha behov for, mens land i Afrika ennå ikke har satt en eneste vaksine. Å dele overskuddsvaksiner samtidig som vi vaksinerer vår egen befolkning, er dessuten like mye egeninteresse som det er god økonomi og moralsk riktig å gjøre. Dessuten handler det om at alle skal ha tilgang på godkjente og trygge vaksiner. Det er nettopp dette en slik viderefordeling kan sikre, sier Ulstein.

- Jeg håper dette er slutten på at land velger vaksinenasjonalisme fremfor globalt samarbeid. Dette er en pandemi, ikke et lokalt utbrudd.  Norge har tatt ledertrøya i den globale pandemidugnaden, og i dag ser vi at en rekke andre land tar lederansvar slik vi lenge har håpet på. Sammen kan vi klare å stanse pandemien, og med dagens gode nyheter har jeg fornyet håp om at en mer rettferdig fordeling er mulig.

I tillegg til økt finansiering må den globale kapasiteten for å produsere vaksiner mot covid-19 økes. Her jobber Norge nå langs flere spor, og utviklingsministeren er glad for at flere ledere nå tar til orde for overføring av teknologi og kunnskap, slik at vaksiner kan produseres i flere land basert på industrielt samarbeid.