Pangstart for ny gründerordning

49 oppstartsbedrifter har hentet inn til sammen 233 millioner kroner gjennom en ny gründerordning.

Epiguard har laget et transporsystem for smittefarlige pasienter. Her viser Epiguard-sjef Fritjof Heyerdahl frem produktet for næringsminister Monica Mæland.
Epiguard har laget et transporsystem for smittefarlige pasienter. Her viser Epiguard-sjef Fritjof Heyerdahl frem produktet for næringsminister Monica Mæland.

- Vi opprettet denne ordningen for å hjelpe gründere i oppstartsfasen. At den har utløst nesten tre ganger så mye privat som offentlig kapital viser at de private investorene definitivt har kommet på banen, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen lanserte sammen med Venstre og KrF i fjor vår en helt ny ordning for oppstartsbedrifter, presåkorn.

Gjennom presåkornordningen går statens penger gjennom nettverk og teknologioverføringskontorer som velger hvilke oppstartsbedrifter det skal investeres i. Pengene skal matches med et like stort beløp fra private investorer.

Resultatene etter det første året med pre-såkorn viser at staten gikk inn med 61,5 millioner kroner i femti selskaper. Selskapene hentet selv inn 171,5 millioner kroner fra private investorer.

Reduserer risikoen

- Norge er i omstilling og vi skal nå skape det næringslivet vi skal leve av i fremtiden. Vi trenger bedrifter og investorer som tør å satse, og denne ordningen gjør det mulig, sier Mæland. 

Det er Innovasjon Norge som administrerer ordningen.

- Det har vært utfordrende for gründere med vekstambisjoner å hente inn risikovillig kapital i en tidlig fase. Målet med presåkornordningen er å redusere risikoen for de som ønske å investere i unge oppstartsbedrifter. Resultatene viser både at det foregår viktige satsinger og nyetableringer, og at det nå finnes investorer som er villig til å investere i disse, sier gründerdirektør Pål T. Næss i Innovasjon Norge.

- Avgjørende i en sårbar periode

En av bedriftene som har høstet fra presåkornordningen er Epiguard. Bedriften produserer et transportsystem for pasienter som utgjør en smittefare. Produktet, som ser mer ut som en kapsel, vil for eksempel kunne tas i bruk ved transport av pasienter med Ebola og andre epidemier.

Bedriften mottok én million kroner i presåkornmidler, og har selv hentet inn én million kroner fra investorer.

- For oss har presåkornordningen vært avgjørende i en sårbar periode i bedriftsutviklingen. Midlene hjalp oss å tiltrekke de riktige investorene, og med det også kunnskap og mentorer som har mye av æren for at vi nå snart kan tilby et markedsklart produkt, sier Fridtjof Heyerdahl i Epiguard.

Rentefrie lån

Innovasjon Norge fordeler presåkornmidlene i form av rentefrie lån til teknologioverføringskontorer (TTOer), inkubatorer og nettverk av private investorer (forretningsengler).

Disse organisasjonene eller nettverkene investerer i oppstartsbedrifter. Pengene fra Innovasjon Norge skal matches med et minimum like stort beløp, fortrinnsvis fra privatpersoner som investerer egne penger og kunnskap i nystartede selskaper (forretningsengler).

Les mer om pre-såkornordningen her.

Les mer om Epiguard her. 

 

Til toppen