Sundtoft til forberedende klimaforhandlinger i Paris

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltar 8. til 10. november på et formøte til klimaforhandlingene, såkalt Pre-COP, i Paris. Ministre fra om lag 75 land er invitert.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltar 8. til 10. november på et formøte til klimaforhandlingene, såkalt Pre-COP, i Paris. Foto: Erik Aasheim

- Dette blir et meget viktig møte i opptakten til de formelle klimaforhandlingene i Paris i starten av desember. Ett tema blir hvilke forpliktelser landene skal ha i den nye avtalen, ut fra hvilken kapasitet de har. Norge har også tatt til orde for et langsiktig mål i avtalen, og jeg håper vi kan få flere synspunkter på dette. At Kina og Frankrike denne uken kom med en felles klima-erklæring der de sier at en global klimaavtale skal revideres hvert femte år, er svært positivt nå i forkant helgens møte i Paris. Dette har Norge lenge tatt til orde for.  Behovet for et solid system for rapportering kommer også trolig opp på dette Paris-møtet, sier Tine Sundtoft.

Det er nå over 150 land som har meldt inn sine mål for kutt i klimagassutslippene.

 - Vi vet nå at dette er utilstrekkelig for å nå målet om å begrense oppvarmingen til maks to grader fra før-industrielt nivå. Nettopp derfor må vi få en avtale der landene forplikter seg til å skjerpe sine mål i framtiden, og at de jevnlig rapporterer hvordan det går med klimatiltakene sier Sundtoft.

Hun skal i tillegg delta på et møte blant de såkalt progressive landene, altså land som ønsker å gå foran i forhandlingene.

Også Norges forhandlingsleder Aslak Brun deltar i møtet, som finner sted i det franske utenriksdepartementet.

Norsk presse som ønsker å dekke ministermøtet, kan akkrediteres ved å sende en mail til: accreditations.presse@diplomatie.gouv.fr

Pressekontakt er: Erik Aasheim, kommunikasjonsrådgiver i Klima- og miljødepartementet, tlf 40224747