Innsettelse av nytt parlament i Venezuela

5. januar 2021 ble ny nasjonalforsamling tatt i ed i Venezuela. Innsettelsen er kontroversiell fordi store deler av opposisjonen i landet boikottet parlamentsvalget 6. desember 2020 med henvisning til manglende demokratiske standarder.

– Frie og rettferdige valg er en forutsetning for å sikre et fungerende demokrati og varig fred. Jeg er dypt urolig for den politiske, økonomiske og humanitære situasjonen i Venezuela. Jeg gjentar vår oppfordring til de politiske aktørene i landet om å gjøre sitt ytterste for å finne en politisk og inkluderende løsning på konflikten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

Les også: Norsk uttalelse fra 7. desember om valget 

Innsettelsen av ny nasjonalforsamling endrer ikke på Norges forhold til Venezuela. I tråd med etablert politikk forholder norske myndigheter seg til den regjeringen som styrer landet. Vi har tidligere uttrykt vår støtte til den demokratisk valgte nasjonalforsamlingen og dens leder Juan Guaidó, og vi vil fortsatt forholde oss til opposisjonen som en sammensatt gruppe. Norge forventer at de grunnleggende rettighetene til alle politikere i landet respekteres.

– Det viktige nå er at landets politiske ledere setter befolkningens interesser først og finner en fredelig løsning på krisen som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter, demokratisk deltakelse og en fungerende rettsstat, sier Eriksen Søreide.

Vea también: El comunicado en español (pdf).