Partnerskap med forventninger - Myanmar

Kronikk i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, 2. desember 2014

- Ikke mange forutså den positive utviklingen vi har sett i Myanmar de siste årene. Vi må likevel våge å ha høye mål. Norge har en klar forventning om at regjeringen i Myanmar driver reformprosessen videre fremover, skriver utenriksminister Børge Brende.

Ikke mange forutså den positive utviklingen vi har sett i Myanmar de siste årene. Vi må likevel våge å ha høye mål. Norge har en klar forventning om at regjeringen i Myanmar driver reformprosessen videre fremover. Vårt budskap handler om støtte og forventning; støtte til de vanskelige reformene og forventning om at landets ledelse og opposisjon jobber sammen for å finne de beste løsningene for Myanmars fremtid.  

I helgen ble kongeparets statsbesøk til Myanmar innledet. Selv med positiv utvikling innenfor sentrale områder er det fortsatt betydelige utfordringer før reformene er i havn og Myanmar kan beskrives som et demokrati.  

Komplisert og skjør situasjon

Situasjonen er i Myanmar er komplisert og skjør. Dette gjelder ikke minst fredsprosessen. Forut for statsbesøket hadde jeg derfor samtaler med Myanmars fredsminister Aung Min, opposisjonsgrupper og representanter for etniske gruppene som er innvolvert i fredsprosessen i landet. Inntrykket er blandet. Det er skepsis på begge sider og det kreves både mot og vilje for å komme frem til en landsomfattende fredsavtale.  

Norge har støttet de reformvennlige kreftene i Myanmar i lang tid. Det gjelder ikke minst i den viktige fredsprosessen. Fred i hele Myanmar vil være avgjørende for å skape et inkluderende og demokratisk samfunn. 

Norge spiller også en sentral rolle i det internasjonale samfunnet sin støtte til fredsprosessen. Vi leder Peace Donor Support Group (PDSG), hvor representanter for det internasjonale samfunnet diskutere og koordinere den internasjonale støtten til fredsprosessen. 

Norskstøttede prosjekter på bakken har bidratt til fredsprosessen. I møtene med representantene for sivilsamfunnet fikk jeg viktige tilbakemeldinger om hvilke konkrete utfordringer som gjenstår og hvordan Norge kan fortsette sin støtte. Jeg forsikret partene om at de kan regne med vår hjelp.  

Situasjonen i Rakhine-staten gir også grunn til bekymring. Det rapporteres om brudd på menneskerettighetene, og den humanitære situasjonen og forholdene for de muslimske minoritetene er alvorlig. Jeg har i mine samtaler understreket vår bekymring og viktigheten av at den håndteres i tråd med internasjonale standarder. Norge vil støtte tiltak som kan bidra til å løse utfordringene i Rakhine-staten.  

Valget i Myanmar neste år er viktig for å videreføre overgangen mot et mer demokratisk samfunn. Besøket har forsterket dette inntrykket. Vi følger situasjonen nøye, og vi har merket oss myndighetenes uttalelser om at de vil gjennomføre frie og rettferdige valg, med både nasjonale- og internasjonale observatører tilstede. Det er viktig at valget blir inkluderende. Målet er et Myanmar der alle kandidater kan stille til valg, og der alle medlemmene av parlamentet er folkevalgte. Valget i 2015 blir en viktig milepæl i så måte. 

Ett av tolv fokusland

Kongeparets besøk viser at Norge ikke stiller seg på sidelinjen i forhold til utviklingen i Myanmar. Regjeringen foreslår Myanmar som ett av tolv fokusland for norsk bistand. Vi skal fortsette støtten til sivilt samfunn og media samt bidra innenfor miljø- og naturressursforvaltning. Vi kommer til å fokusere på støtte til utdanning. Myanmar er på vei ut av mange tiår med isolasjon. Den nye ledelsen viser at de er åpne for konsultasjoner med det internasjonale samfunnet. De viser åpenhet om sine problemer og om behovet for internasjonal assistanse til å løse dem. Dette er et godt utgangspunkt for samarbeid. At Myanmar nå blir et fokusland for norsk bistand er i tråd med vår mangeårige støtte til kampen for demokrati og menneskerettigheter.  

Reform- og fredsprosessen må ikke sees i isolasjon, men som en viktig del av den store samfunnsendringen som nå skjer i Myanmar. Økonomisk reform og en utvikling som kommer alle til gode er helt avgjørende for at Myanmar skal kunne vokse seg ut av fattigdom. Landet trenger investeringer for å fremme vekst. I Norge har vi lykkes med en bærekraftig utnyttelse av våre naturressurser, og vi har hatt en inkluderende utvikling. Dette er erfaringer vi nå deler med Myanmar. I forbindelse med besøket ønsker jeg å høre mer om hva som er de økonomiske visjonene for landet. Norske selskaper investerer nå i Myanmar. Investeringer innenfor telekommunikasjon og energisektoren er sentralt for å bidra til utviklingen i landet. Myanmar trenger både mer energi og bedre infrastruktur for å utvikle landet. 

Myanmars befolkning har levd i generasjoner med undertrykkelse og fattigdom. Norge vil bidra til å støtte og oppmuntre til en positiv utvikling. Samtidig som vi stiller klare krav til fremdrift i reformprosessen kan vi ikke vente til landet har løst alle sine problemer før vi engasjerer oss. Vi ønsker å arbeide sammen med reformvennlige krefter på den lange veien Myanmar må gå, fra å være et lukket diktatur til å bli et inkluderende og åpent samfunn.