Norge og OECD inngår nytt partnerskap om skattebistand

- Økte skatteinntekter og reformer i det internasjonale skattesystemet er avgjørende for at utviklingsland skal bekjempe fattigdom og finansiere sin egen utvikling. Derfor trapper vi opp innsatsen for skatterelatert bistand. Avtalen med OECDs skattesenter er et viktig ledd i denne opptrappingen, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Pascal Saint-Amans, leder av OECDs skattesenter, og utviklingsminister Nikolai Astrup har inngått partnerskap for å bekjempe skattekriminalitet og etablere effektive skattesystemer. Foto: Guri Solberg, UD
Pascal Saint-Amans, leder av OECDs skattesenter, og utviklingsminister Nikolai Astrup har inngått partnerskap for å bekjempe skattekriminalitet og etablere effektive skattesystemer. Foto: Guri Solberg, UD

Fra 2018 til 2021 vil Norge bidra med 45 millioner kroner til OECDs arbeid med utviklingsland for å etablere effektive skattesystemer og bekjempe skattekriminalitet. På oppdrag fra G20-landene leder OECD en omfattende reform av det internasjonale skattesystemet som skal sikre lands skattebase, redusere mulighetene for overskuddsflytting og øke informasjonsutveksling på tvers av landegrensene. Avtalen mellom Norge og OECD vil bidra til at utviklingsland blir hørt når nye internasjonale skattestandarder skal utvikles. 

 - Jeg er svært glad for dette samarbeidet med Norge, slik at vi kan trappe opp innsatsen med å bidra til modernisering og effektivisering av skattesystemer i utviklingsland, sier Pascal Saint-Amans, som leder OECDs skattesenter. 

 - Bevisstheten om viktigheten av velfungerende skattesystemer er økende. Vi har forpliktet oss til å doble støtten til skatterelatert bistand fra 134 millioner kroner i 2015 til 268 millioner kroner i 2020. Skattedirektoratet, som vil samarbeide  med skatteadministrasjoner i utviklingsland, er en viktig partner i dette arbeidet. I tillegg samarbeider vi med Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet, FN og med OECD, sier utviklingsministeren.

 

Til toppen