Fornyet partnerskap med Tanzania

Da utenriksminister Børge Brende besøkte Tanzania denne uken, undertegnet han også en avtale om jevnlige politiske konsultasjoner.

– Tanzania er en viktig aktør i regionen og en god sikkerhetspolitisk samtalepartner. Med den nye avtalen styrker vi både den utenrikspolitiske og den utviklingspolitiske dialogen. Tanzania har en uttalt ambisjon om å bli et mellominntektsland innen 2025. Dette er en ambisjon vi støtter, og vi dreier nå samarbeidet i sterkere grad mot næringsutvikling og næringsfremme, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksminister Børge Brende og Tanzanias president, John Pombe Magufuli, med delegasjoner etter det bilaterale møtet i Dar es Salaam. Foto: Ingrid Kvammen Ekker, UD
Utenriksminister Børge Brende og Tanzanias president, John Pombe Magufuli, med delegasjoner etter det bilaterale møtet i Dar es Salaam. Foto: Ingrid Kvammen Ekker, UD

Norge og Tanzania markerer i år femtifem år med partnerskap. Landet var ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF) Afrikas nest raskest voksende økonomi i 2016, og de siste ti årene har bistandens andel av statsbudsjettet gått ned fra om lag førti til om lag ti prosent. Samtidig står Tanzania overfor store utfordringer, ikke minst med utbredt fattigdom.

- I samtalene med president Magufuli, utenriksminister Mahiga og finansminister Mpango la jeg vekt på at Norge vil være en langsiktig partner for Tanzania. Magufuli har tatt klare grep i kampen mot korrupsjon, og dette er en innsats vi forventer at fortsetter. Jeg tok også opp behovet for bedre rammevilkår for utenlandske selskaper. Tanzania har et enormt potensiale innenfor gassektoren. Skal dette realiseres, må det legges til rette for investeringer. Det vil ha stor betydning for fremtidig vekst og utvikling, sier Brende.

Statoil og Yara er blant de norske selskapene som er til stede i Tanzania. Statoil har i likhet med flere internasjonale selskaper gjort omfattende gassfunn utenfor kysten. Norge støtter en styrking av petroleumsforvaltningen i Tanzania, og utenriksministeren lanserte under besøket en ny fase av Olje for utvikling-programmet.

Utviklingssamarbeidet med Tanzania fokuserer særlig på godt styresett, skattereform, tilgang til ren energi, petroleumsforvaltning og yrkesutdanning. Utdanning og helse er viktige innsatser både bilateralt og gjennom støtte til FN og internasjonale mekanismer. Økt utdanning til jenter er avgjørende for langsiktig utvikling. Fremme av likestilling og menneskerettigheter står sentralt både i utviklingssamarbeidet og i den politiske dialogen.

Til toppen