Statssekretær Bård Glad Pedersen i Moskva

- Samtalene i Moskva bekreftet det gode forholdet mellom Norge og Russland. Samarbeidet i grenseområdene i nord og den betydelige økningen av kontakter over grensen er en god illustrasjon på bredden i det norsk-russiske forholdet, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

Statssekretær Bård Glad Pedersen besøkte Moskva 16. desember for samtaler med første viseutenriksminister Vladimir Titov. Besøket var det første på politisk nivå etter regjeringsskiftet. Samtalene ga anledning til å gjennomgå hele bredden i Norges forbindelser med Russland.

Statssekretær Bård Glad Pedersen og den russiske viseutenriksminister Vladimir Titov i Moskva 16.12.13
Statssekretær Bård Glad Pedersen og den russiske viseutenriksminister Vladimir Titov i Moskva 16.12.13 (Foto: Henrik Jonassen, ambassaden i Moskva)

En rekke samarbeidsområder ble drøftet i møtet mellom Pedersen og Titov, bl.a. atomsikkerhet, fiskeri, miljø, nikkelverket på Kola, forsvarssamarbeid, regionalt samarbeid og internasjonale spørsmål, bl.a. Syria.

Spørsmålet om økt skipstrafikk i Arktis var tema i et møte med statssekretær Sergey A. Artistov i Transportdepartementet. Under besøket i Moskva fikk Pedersen også en egen orientering av representanter for Innovasjon Norge, Intsok og Sjømatrådet om norske næringslivsinteresser i Russland.

- Det er et klart potensial for å styrke de økonomiske forbindelsene med Russland. Ikke minst er det viktig å videreutvikle samarbeidet i grenseområdene, sier Pedersen. 

Menneskerettighetsspørsmål ble også diskutert i samtalen med Titov. Statssekretær Pedersen hadde i tillegg et møte med Russlands ombudsmann for menneskerettigheter, Vladimir Lukin, og et møte med representanter for russiske menneskerettighetsorganisasjoner.

- Vi følger menneskerettighetssituasjonen i Russland. Norge har et bredt samarbeid med Russland, og det er naturlig at også spørsmål om menneskerettigheter diskuteres, sier statssekretæren.   

 

Til toppen