Gir EU råd om trygg mat

Av Anette Alexandra Dey Reinertsen, EU-delegasjonen

Når Europakommisjonen lager nye regler for trygg mat, er det ofte basert på råd fra internasjonale eksperter, også norske. Seniorforsker Anne-Katrine Lundebye Haldorsen bidrar med faglige vurderinger om giftstoffer i mat og dyrefôr.

Seniorforsker Anne-Katrine Lundebye Haldorsen gir råd til EFSA Foto: NIFES

Når Europakommisjonen lager nye regler for trygg mat til folk og dyr, er det ofte basert på råd fra internasjonale eksperter, også norske.

Seniorforsker Anne-Katrine Lundebye Haldorsen har i mange år pendlet månedlig til Parma i Italia for å gi faglige vurderinger om giftstoffer i mat og dyrefôr. Her har hun deltatt som ekspert i flere vitenskapelige panel under Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA). Nå går hun på en ny treårsperiode i et nytt slikt panel.

Trygg mat
Arbeidet i panelet er ikke politisk, men vitenskapelig basert, og blir brukt til blant annet å lage regelverk for trygg mat og gi kostholdsråd. Når Europakommisjonen for eksempel setter øvre grenseverdier for kvikksølv i matvarer, er det basert på vurderinger fra vitenskapelige paneler.

- Man jobber nå med risikovurdering av kvikksølv i mat, primært i fisk og nye risikoområder som bruk av nye sprøytemidler eller bruk av nye fôrvarer. Det kan være andre risikofaktorer ved bruk av ny type fôr, for eksempel ved bruk av planteingredienser i fiskefôr. Da må man ta hensyn til sprøytemidler som brukes på land og som man vanligvis ikke finner i fisk, forklarer Lundebye Halvorsen.

Hun skal i tre år fremover sitte i panelet CONTAM og vurdere risikoer ved bruk av fremmedstoff i mat. CONTAM holder til i Parma i Italia, og er ett av ti vitenskapelige panel med uavhengige eksperter som ligger under EFSA som ble opprettet i 2002. Norge deltar i EU-byrået. På 1990-tallet var det flere matskandaler i Europa og for å styrke kontrollsystemer og øke forbrukernes tillit, ble EFSA opprettet.

Spennende og givende arbeid
- Det er spennende og givende arbeid å se at forskningen min er til direkte nytte. Deltakelse i panelene gir også et nettverk internasjonalt for forskningsprosjekter og forskere i Norge, forteller Lundebye Haldorsen.

Til daglig er Anne-Katrine Lundebye Haldorsen seniorforsker ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i Bergen. Hun har lang fartstid i EU-systemet og har vært med i forskjellige panel og komiteer i EFSA siden oppstarten i 2002. Før det deltok hun i Europakommisjonens komite for dyrekosthold.   Det er ønskelig fra både NIFES og departementenes side at kompetansen forskere har brukes i relevante ekspertgrupper internasjonalt. Men man representerer kunnskapen og ikke institusjonene eller landet sitt når man arbeider i panelene, understreker Lundebye Haldorsen.

Skriftlige vurderinger
NIFES er en av hovedleverandørene av data til EFSA. Når EU vedtar lover på sjømatområdet, er dette ofte basert på råd EFSA har fått fra det norske miljøet og andre internasjonale eksperter.

- Helt konkret dreier det seg om fortløpende skriftlige vurderinger, og skrivearbeidet foregår i arbeidsgrupper som finner sted hver måned i Parma eller av og til i Brussel.

Panelet består av folk med forskjellig kompetanse innen medisin, ernæring, toksiologi, epidemiologi og lignende, med eksperter fra hele verden.Norge har flere nordmenn i EFSA, både i panelene og i andre tilsvarende organer. Det er tydelig at norsk ekspertise er anerkjent og ettertraktet.

Travel forsker
Lundebye Haldorsen er også med i arbeidsgruppen for fôrpanelet FEEDAP, der hun var med som ekspert i ni år, før hun begynte i CONTAM. Dette fører også til en del reising frem og tilbake for den travle forskeren.

- Selvfølgelig er det viktig å få være med i panelene. Man får innsikt i hvilke problemstillinger som trenger mer forskning og får forskningsresultater synliggjort.

For Lundebye Haldorsen er det ikke aktuelt å stoppe pendlingen til Parma på flere år ennå. Hun bruker reisetiden til å skrive artikler, lese arbeidsdokumenter eller løse suduko.


Mer informasjon:
Les mer om Norges deltakelse i EUs byråer
Hjemmesiden til EFSA

 

Til toppen