Penger til opprydning av søppel langs kysten

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I årets statsbudsjett ble det satt av 15 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling. Miljødirektoratet har nå fordelt pengene på 20 ulike aktører som er spredt over hele landet.

- Marint plastsøppel og mikroplast i havet er et raskt økende globalt miljøproblem og en trussel både mot dyreliv langs kyst og i hav, sier klima- og miljøminister Vidar Helgsen.

-Det er derfor viktig at vi gjør en innsats både lokalt og globalt, sier sier han. 

12,5 millioner går til 16 prosjekter som rydder strender, havbunnen eller fjerner eierløse kasserte fritidsbåter. To millioner går til fire prosjekter innen forebyggende informasjonstiltak, og en halv million går til to prosjekter innen metodeutvikling og innovasjon.

-God avfallshåndtering er avgjørende for å forhindre marin forsøpling, både nasjonalt og internasjonalt, sier Helgesen.

-Dessverre ser vi at opprydningsbehovet fortsatt også er stort, derfor støtter Regjeringen aktivt opp om gode initiativ som blant annet strandoppryddingsaksjoner. Disse pengene vil bidra til at havet og kysten vår blir renere slik at vi tar vare på natur til glede for folk og miljø, sier han.

Om prosjektene
Hold Norge Rent får 4,5 millioner kroner til strandrydde-tiltak og strandryddedagen over hele landet.

Oslofjorden Friluftsråd får i overkant av én million kroner i støtte til prosjektet «Ren Oslofjord» der de skal rydde fjorden for marin forsøpling på en 180 kilometer kystlinje i Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold.

Les mer her. 

Se full oversikt hvem som har fått støtte i tabellen nederst i saken.

FAKTA OM MARINT AVFALL:

  • Definert som alt fast materiale fra menneskelig aktivitet - plast, trevirke, metall, glass, gummi, tekstiler, papir - som er forlatt eller på annen måte havner i havet.
  • Inkluderer avfall fra landbaserte kilder som er fraktet til havet med vassdrag, avløp eller vind. Inkluderer ikke avfall i væskeform, som mineralsk eller vegetabilsk olje, parafin og andre kjemikalier. Biologisk nedbrytbart avfall fra fiskerinæringen og akvakultur omfattes heller ikke.
  • Det er anslått at 15 prosent av det marine avfallet flyter i havoverflaten, 15 prosent ligger i strandsonen og at hele 70 prosent synker og blir liggende på havbunnen. Avfall stammer fra mange aktiviteter på land og til sjøs og kan føres langt med havstrømmene.
  • Plast utgjør kun ti prosent av den årlige avfallsmengden på verdensbasis, men utgjør likevel hovedandelen av avfallet i havet.
  • I noen havområder dominerer marint avfall fra landbaserte kilder, mens andre områder domineres av marint avfall fra aktiviteter til havs.

Prosjekter som får støtte, marin forsøpling:

Hvem

Hvor mye

Hva

Hvor

Bergen og Omland   Friluftsråd

1 200 000

Strandrydding i 17   kommuner i Hordaland

Hordaland

Borg Havn IKS

700 000

Fjerne eierløse kasserte   fritidsbåter i Glomma

Østfold

Eik Idéverksted

266 367

Videreutvikling av   kartleggingssystem for undervannsrydding

Landsdekkende

Foreningen   Miljøpiratene

300 000

Havmiljøfestival «Passion for Ocean»

Oslo

Hamningberg   Bygdelag

330 000

Strandrydding

Finnmark

Hold Norge Rent

2 550 000

Refusjonsordning av utgifter til   strandrydding i hele Norge

Landsdekkende

Hold Norge Rent

600 000

Utadrettet informasjonsformidling,   blant annet Hold Norge Rent-konferansen

Landsdekkende

Hold Norge Rent

1 440 000

Strandryddingsutstyr og -verktøy 

Landsdekkende

Iris Salten IKS

515 000

Strandrydding i 9   kommuner i Salten

Nordland

Lofoten   Avfallsselskap IKS

827 000

Strandrydding og workshop med   fiskeri- og havbruksnæring

Nordland

Maren   Kommuneservice

486 200

Strandrydding

Vest-Agder

Miljøpartnerne

1 207 000

Strandrydding i 44 kommuner

Midt-Norge

Naturvernforbundet

840 000

Informasjonskampanje   og strandryddingsmidler til lokallag

Landsdekkende

Nordic Ocean Watch

300 000

Innovative metoder: teste   sjøppelbøtter i havn

Landsdekkende

Nord-Troms   Friluftsråd

250 000

Strandrydding

Troms og Finnmark

Norsk Folkemuseum; Norsk Maritimt Museum

300 000

Utstilling om marin forsøpling

Oslo

Oslofjordens   Friluftsråd

1 224 000

Strandrydding og   fjerning av metodeutvikling for fjerning av eierløse kasserte fritidsbåter

Østlandet

Ryfylke   Friluftsråd

350 000

Strandrydding/Bunnrydding

Ryfylke

Senja Avfall IKS

373 260

Strandrydding

Troms

Stiftelsen Risør   Akvarium

300 000

Bunnrydding

Aust-Agder

Sør-Troms   regionråd

330 000

Strandrydding

Troms

Sunnhordaland   Interkommunale Miljøverk IKS

600 000

Strandrydding/fjerning av eierløse   kasserte fritidsbåter

Hordaland

Totalt

15 289 527