Rekordstor interesse for plastrydding

Rekordmange organisasjoner vil rydde strender og redusere forsøplingen av havet. Miljødirektoratet har nå fordelt 35 millionene kroner i tilskudd til strandrydding og andre tiltak mot marin forsøpling.

Strandrydding - Langåra
Interessen for å rydde strender, drive holdningsskapende arbeid og på andre måter bidra til å redusere forsøplingen av havet er stor i Norge. Foto: Silje Vang

Over 20 millioner kroner skal gå til strandrydding over hele landet. 6 millioner kroner brukes til pilotprosjekter for båtvaskeanlegg der man skal erstatte giftig bunnstoff på fritidsbåter. 9 millioner kroner går til kartlegging, holdningsskapende og forebyggende arbeid. 

Det kom inn 206 søknader. Det er soleklar rekord og nesten tre ganger så mange som i 2016 da det kom inn 70 søknader. 

Truer livet i havet 

 - Plastforsøplingen av havet er trussel mot det Norge skal leve av. Den truer livet i alle verdenshavene og matressursene. Derfor er det ekstra positivt at vi opplever en så stor interesse og engasjement for strandrydding og andre tiltak som kan bidra til å rydde opp og stanse forsøplingen der det er mulig, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 

Sammen med statsminister Erna Solberg var han selv med å plukket søppel under den nordiske strandryddedagen forrige lørdag på Langåra i Indre Oslofjord. 

Økning av tilskudd 

Dette er tredje året med en tilskuddsordning mot marin forsøpling. Årets bevilgning på 35 millioner kroner er en økning på 20 millioner fra året før. Det er Miljødirektoratet som har fordelt pengene. 

–Ordningen som Miljødirektoratet forvalter er svært viktig i nasjonal målestokk. Jeg er glad for at vi kan støtte så mange gode prosjekter over hele landet. Økningen kom som resultat av budsjettforliket med Venstre og Kristelig Folkeparti, sier Vidar Helgesen. 

Rydding og forebygging 

Prosjektene som får støtte, spenner vidt. På Svalbard får idrettslaget Svalbard Turn støtte til transport med båt til avsidesliggende områder i Isfjorden for å rydde strender. Tiltaket vil bidra både til opprydding, holdningsendring og økt interesse for miljøutfordringene i Arktis. 

En lang rekke andre oppryddingsprosjekter får også tilskudd. Prosjektet Ren Kyst i Tromsøområdet er ett eksempel. De har siden 2012 tilrettelagt for rydding av en kyststrekning som er mer enn 3000 kilometer lang. I år skal de også ha en workshop for barn. 

På Østlandet skal et pilotprosjekt om miljøvennlig alternativ til bunnstoff til båter realiseres, der en type skrogvask og giftfri behandling skal kombineres. Både kommersielle aktører og båteiere kan dra nytte av erfaringene.   

Også forebyggende prosjekter har fått støtte, som et initiativ fra Norway Cup. De skal ha en strandryddekonkurranse og utvikle et konsept for engasjement blant deltakerne, som blant annet skal legge til rette for ansvarlig produktutvikling. 

De som kunne søke på ordningen er frivillige organisasjoner, foreninger, ideelle stiftelser, private bedrifter og offentlige foretak. 

Etterlyser nye løsninger

Den store søkermassen, betyr selvsagt at det også er gode prosjekter som ikke får støtte. Det finnes likevel penger å hente andre steder. Gjennom miljøteknologiordningen deler Innovasjon Norge ut en halv milliard kroner til utvikling og demonstrasjon av teknologier og løsninger som har positiv effekt på miljøet. 

En del av denne ordningen skal brukes til å få fram løsninger som kan redusere miljøproblemer knyttet til plast - og øke materialgjenvinningen av plastavfall. Innovasjon Norge og Miljødirektoratet ønsker i fellesskap å stimulere norske bedrifter til å komme opp med gode løsninger for å redusere plastforurensing.  Målet er å få fram kommersielt interessante løsninger.

 

Se hvem som har tildelt penger her:

Les mer her:

Les mer om ordningen til Innovasjon Norge og Miljødirektoratet her:

 

Til toppen