Pennestrøk og verdier

Innlegg i DN

Porteføljeforvalter Torolv Herstad fremstår som den rene alkymisten når han i DN onsdag 30.03.2016 foreslår et pennestrøk som skulle kunne gi kommunene reduserte lånekostnader uten at det øker risikoen for kommunenes kreditorer, skriver statssekretær Tore Vamraak (H) i sitt svarinnlegg i Dagens Næringsliv.

Dette er selvsagt for godt til at det er i nærheten av å være sant. Hans resonnement bygger på at det ikke er noe risiko med å gi lån til norske kommuner. I forlengelsen av dette skulle bankene, forsikringsselskapene og obligasjons- og sertifikatmarkedene være villig til å gi lån på samme vilkår til alle kommuner frikoblet fra realiteter rundt gjeldsgrad, økonomisk styring og andre forhold. Det fremgår imidlertid blant annet av kommuneloven at kommuner kan innstille sine betalinger.

Banker og forsikringsselskaper er underlagt en rekke regler de må følge, som skal sikre at de er solide. De må selv vurdere hvilken utlånspraksis og rentemargin som er nødvendig for å føre en sunn drift innenfor gjeldende regelverk, og som sørger for at de har tilstrekkelig med kapital. Det er også viktig at bankene og forsikringsselskapene, og ikke minst obligasjons- og sertifikatmarkedene, fortsetter å prise risiko mest mulig riktig.

Til toppen