Historisk arkiv

Per Sanderud utnevnt til ny NVE direktør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Kongen i statsråd har i dag utnevnt Per Sanderud som direktør i Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Sanderud er åremålsbeskikket for seks år.

-Jeg er opptatt av NVEs viktige rolle i tida framover. Som ansvarlig for vann- og energiressursene er NVE et av de store og viktige direktoratene i Norge. NVE vil ha en helt sentral rolle i arbeidet med å utvikle våre fornybare energiressurser og forbedre vår infrastruktur på energiområdet. I tillegg har direktoratet et viktig forvaltningsansvar for flom og skred. Jeg er derfor glad for at NVE nå får en kapasitet som Per Sanderud som ny direktør, med hans brede erfaring og solide kunnskaper, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Per Sanderud er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo i 1979. Han kommer fra stillingen som president i EFTAS overvåkingsorgan, ESA. Han har blant annet bakgrunn som underdirektør i Finansdepartementet, ekspedisjonssjef og departementsråd i Samferdselsdepartementet og departementsråd i Nærings- og handelsdepartementet.

Til toppen