Peru bevarer regnskog

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Den peruanske regjeringen oppretter en av verdens største nasjonalparker.

Regnskog i Peru
Peru er et av verdens fem største regnskogland. Foto: Bruno Locatelli/CIFOR

Den nye nasjonalparken strekker seg langs grensen til Brasil, og bidrar til bevaring av en grenseområdet mellom Brasil, Peru og Bolivia. Området er på 1,5 millioner hektar, som tilsvarer tre ganger Akershus fylke.

- Dette er et svært viktig klimatiltak som vil bidra til å forhindre blant annet ulovlig hogst og ulovlig gullgraving. Det vil også styrke beskyttelsen av urfolk som lever i frivillig isolasjon, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Skogen i nasjonalparken Sierra del Divisor inneholder omtrent 165 millioner tonn karbon, ifølge the Carneige Institution for Science. Det tilsvarer årlige utslipp fra nesten 160 kullkraftverk.  

- Et tydelig signal til verden
Norge og Peru inngikk, sammen med Tyskland, en samarbeidsavtale under FNs klimatoppmøte i New York i september 2014 på inntil 1,8 milliarder norske kroner for perioden 2015-2020.

Peru har som ambisjon å halvere avskogingen innen 2017.

- Opprettelsen av nasjonalparken Sierra del Divisor viser at Peru tar kampen mot ødeleggelse av regnskogen på alvor. Peru sender også et tydelig signal foran klimatoppmøtet i Paris om at de mener alvor med sine klimaambisjoner, sier Sundtoft.

Enormt biologisk mangfold.
Opprettelse av nasjonalparken vil være svært viktig for å bevare biologisk mangfold. Området er blant dem med høyest konsentrasjon av biologisk mangfold i Peru, og hjem for over 3000 dyre- og fuglearter.

Nasjonalparken er også hjem for flere utryddingstruete arter, inkludert flere apearter.

Organisasjoner for sivilsamfunn, urfolksgrupper og deler av statsapparatet har i mange år kjempet for at Sierra del Divisor skal bli en nasjonalpark.

Peru var vertskap for forhandlingene i Lima i fjor, og har samarbeidet med Frankrike om forberedelsene til årets klimatoppmøte som finner sted i Paris om få uker.