Pilar II i kapitalkravsregelverket

Finansdepartementet har i dag sendt brev til Finanstilsynet om pilar II-regelverket.

Les brevet her

Til toppen