Pilene peker oppover for skogbruket i Oppland

En rekordstor hogst på nesten 1,3 millioner kubikmeter tømmer i Oppland i fjor ga en førstehåndsverdi på 430 millioner kroner. I tillegg ble det investert betydelig i skogsvegene og i skogplanting.

Fylkesmannen har summert opp aktiviteten i skogbruket i Oppland som var rekordhøy i 2014. Det store hogstvolumet ble også fulgt opp med veginvesteringer på over 25 millioner kroner; 4,6 millioner kroner i nyanlegg og 20,7 millioner kroner i opprusting.

Dessuten ble det tilplantet 30.000 deksr, og sammen med Hedmark står Oppland for 45 prosent av all skogplanting i landet. 

Tømmerbil.
En rekordstor hogst på nesten 1,3 millioner m3 tømmer ga en førstehåndsverdi på 430 millioner kroner i 2014. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen