Historisk arkiv

Pilotprosjekt: Smilefjes på serveringssteder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 30. mai 2007 forskrift om et avgrenset pilotprosjekt om plikt til å offentliggjøre resultater av utført tilsyn i serveringsvirksomheter (smilefjesordning). Forskriften gir rettslig grunnlag for at Mattilsynet kan starte et pilotprosjekt med sikte på å prøve ut en smilefjesordning på serveringssteder.

Mattilsynet, bransjen og arbeidstakerne etablerte etter et møte 22.11.2005 med helse- og omsorgsministeren og nærings- og handelsministeren en arbeidsgruppe for å foreslå tiltak for å bedre de hygieniske forholdene i serveringsnæringen. Ett av tiltakene som arbeidsgruppen foreslo, var et pilotprosjekt for en smilefjesordning. Det ble besluttet å sette i gang et slikt prosjekt, som er omtalt i St.prp. nr. 1 (2006 - 2007) for Mattilsynet.

Smilefjes er et pilotprosjekt som kjøres i Trøndelag og Møre og Romsdal. I prosjektet skal alle serveringsvirksomhetene få en klassifisering i form av et smilefjes. Et blidt fjes betyr ingen merknader og avtagende smil, eller et surt fjes, tyder på mer og mer vesentlige brudd på regelverket. Etter hver inspeksjon skal det henges opp en tilsynsrapport som også har et smilefjes. Tilsynsrapporten skal være godt synlig på spisestedet, og gi publikum god og lettfattelig informasjon om den hygieniske standarden på det enkelte spisestedet.

Les mer om pilotprosjektet på Mattilsynets hjemmesider