Norge bekjemper sjørøveri

2. april åpnet fengselet i Garowe der somaliske pirater skal stilles for retten og sone sine straffer i hjemlandet. Norge har vært største økonomiske bidragsyter til prosjektet som kom i stand etter at piratvirksomheten i Det indiske hav tiltok i 2008.

Siden piratvirksomheten i Det indiske hav tiltok i 2008 har Norge arbeidet for at piratene skal stilles for retten og at de skal sone sine straffer i hjemlandet Somalia. 2. april åpnet et fengsel i Garowe i Somalia for dette formålet. I 2011 åpnet et tilsvarende fengsel i Hargeisa. Norge har vært største økonomiske bidragsyter til dette FN-prosjektet.

- Norge har bidratt til å bygge opp hele kjeden for straffeforfølging av pirater, fra de blir arrestert på havet til de soner sine straffer i fengsler i Somalia. Ingen skip i internasjonal fart er blitt kapret på nærmere to år, takket være vellykkede preventive tiltak på havet, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

Fengselet i Garowe: Bidragsyternes flagg
Bidragsyterne til fengselet har fått sine flagg på fengselsveggen: Norge, Storbritanna, Nederland, Finland og Danmark. (Foto: Saeeda Verrall, FN)

Lederen for Utenriksdepartementets anti-sjørøverteam, fagdirektør Carl P. Salicath, representerte Norge ved åpningen av fengselet i Garowe. Piratene som blir arrestert av de internasjonale marinestyrkene på havet blir stilt for retten i noen av Somalias naboland. Norge har for eksempel inngått en avtale med Seychellene om straffeforfølgelse av pirater. Etter domfellelse blir de overført til Somalia for soning. Norge har en fengselsrådgiver der som bidrar til at fengslet holder betryggende standard.

- Reduksjonen i antall angrep på skip i Det indiske hav er en positiv utvikling. Samtidig skjer det fortsatt angrep mot skipsfarten. De varige løsningene ligger derfor på land. Norge vil fortsette sitt arbeid for å forhindre piratvirksomhet på havet og støtte arbeidet for å pågripe bakmennene i Somalia, sier statssekretær Pedersen.

Regjeringen vil fortsette samarbeidet med Somalia og nabolandene for å få en endelig slutt på piratvirksomheten. Piratorganisasjonene på land er for det meste er intakte.

Norge deltar i politisamarbeidet for å få tatt bakmennene og har avgitt en politioffiser til Interpol som er stasjonert hos det internasjonale etterforskningssenteret Reflecs3 (Regional Fusion and Law Enforcement Centre for Safety and Security at Sea) på Seychellene. Hennes oppgave er å delta i etterforskningen av piratvirksomheten, blant annet gjennom de felles etterforskningsteamene som nå organiseres for landene i Øst-Afrika.

Til toppen