Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plan for videreutvikling av Gullfaksfeltet

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fikk i dag overrakt endret plan for utbygging og drift (PUD) for videreutvikling av Gullfaksfeltet.

Planen ble overrakt av operatøren Equinor under Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord. Equinor og partnerne Petoro og OMV vil investere 2,3 mrd. kroner for å øke utvinningen i Gullfaks-området. Det planlegges syv nye brønner for vanninjeksjon og produksjon som vil øke utvinningen med 17 millioner fat olje.

- Gullfaks er ett av de mestproduserende oljefeltet på norsk sokkel til nå. Det har man oppnådd med et stort ressursgrunnlag som utgangspunkt, men ikke minst som følge av kontinuerlig arbeid for å øke utvinningen utover det som opprinnelig var tenkt. Dette har gitt en mye høyere forventet utvinningsgrad enn det man la til grunn ved produksjonsstart, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Tidligere var forståelsen at reservoarkvaliteten i Shetland/Lista ikke var god nok til at ressursene her kunne utvinnes, men ny informasjon i 2012 viste imidlertid at også dette reservoaret kunne gi oljeproduksjon. PUD for første fase av Shetland/Lista-utviklingen ble godkjent av myndighetene i 2015. Fordi det var muligheter for at produksjonen kunne økes gjennom vanninjeksjon, igangsatte rettighetshaverne i Gullfaksfeltet en vanninjeksjonspilot og utarbeidet en plan for fase 2 av Shetland/Lista-utviklingen.

Gullfaks Shetland/Lista fase 2 tar i bruk eksisterende brønnslisser, boreanlegg og prosesseringsanlegg på plattformene Gullfaks A, B og C. Gjenbruk av eksisterende infrastruktur, kombinert med at en utnytter ledig kapasitet i anleggene, gir en god lønnsomhet for prosjektet.

- Økt utvinning og innfasing av tilleggsressurser er svært viktig for modne felt. Vi må effektivt utnytte kapasiteten i de flotte anleggene vi allerede har der ute i havet. Siden det kreves lite ny infrastruktur for slike prosjekter, blir de også ofte svært lønnsomme. Det er godt nytt for alle som er opptatt av velferd og skatteinntekter, avslutter Freiberg. 

Fakta om Gullfaks:

Gullfaks er Norges fjerde største oljefelt målt etter samlet produksjon. Feltet ligger i Tampenområdet i Nordsjøen. Vanndybden i området er 130-220 meter. Feltet ble påvist i 1978 og produksjonen startet i 1986. Shetland/Lista-reservoaret, som omhandles i den aktuelle planen, ligger over hovedreservoaret på Gullfaksfeltet. Rettighetshaverne i feltet er Equinor Energy AS (operatør, 51 pst.), Petoro AS (30 pst.) og OMV (Norge) AS (19 pst.).

Til toppen