Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

PLANTEARVEN-prisen til Marstein og Larsen

Årets PLANTEARVEN-pris er tildelt konservator Mari Marstein og planteforedler Arild Larsen. Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal delte i dag ut årets PLANTEARVEN-pris på seminar om norsk genressurspolitikk på Mathallen i Oslo.

Årets PLANTEARVEN-pris er tildelt konservator Mari Marstein og planteforedler Arild Larsen. Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal delte i dag ut årets PLANTEARVEN-pris på seminar om norsk genressurspolitikk på Mathallen i Oslo.  

Hvert år deler Norsk genressurssenter ut PLANTEARVEN-prisen for å påskjønne spesiell innsats for bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetisk mangfold og variasjon. Juryen har i 2013 gitt prisen til Mari Marstein og Arild Larsen. 

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal delte i dag ut årets PLANTEARVEN-pris til Marstein og Larsen på et seminar om norsk genressurspolitikk på Mathallen i Oslo. Prisen består av et PLANTEARVEN-trykk laget av kunstneren Otto Østenstad fra Ås. 

- Det genetiske mangfoldet innen jordbruket er en viktig arv som gjennom generasjoner har blitt tatt vare på og videreformidlet gjennom bruk. Foredlere, forsker, bønder,  kokker og kulturformidlere har en viktig rolle i å videreformidle. PLANTEARVEN-prisen anerkjenner aktører som bidrar til å sikre genetisk mangfold, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal.

 
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal (i midten) delte i dag ut årets PLANTEARVEN-pris til konservator Mari Marstein og planteforedler Arild Larsen
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal (i midten) delte i dag ut årets PLANTEARVEN-pris til konservator Mari Marstein og planteforedler Arild Larsen (Foto: Åsmund Asdal/Skog og landskap)

Mari Marstein
Konservator på Gamle Hvam Museum Mari Marstein har arbeidet med innsamling og dokumentasjon av gamle hageplanter siden 1990. Arbeidet førte i 2008 fram til mastergradsoppgaven Oldemors pion og sånne gule liljer. Veger til viten om stauder i nåtidas hage, et pionerarbeid på området. Fra årtusenskiftet var hun en av de sentrale personene i en nasjonal kartlegging og innsamling av historiske hageplanter. Plantene hun har funnet, er nå bevart i Oldemors hage i Botanisk hage på Tøyen og på Gamle Hvam museum. Marstein bruker samlingen og sin kunnskap om plantene svært aktivt til formidling og informasjon. Mari Marstein er en viktig samarbeidspartner for Genressurssenteret i arbeidet med å få de gamle plantene mer i bruk.

Arild Larsen
Arild Larsen har arbeidet som forsker og planteforedler i et langt yrkesliv, først ved forskningsstasjonen på Vågønes i Bodø og siden i Graminor. Hans forskning har særlig dreid seg om plantesortenes klimatilpasninger, og mange nye og gode plantesorter til norsk fôrdyrking har kommet fra hans hånd. Larsen har arbeidet med de fleste gras- og kløverartene som er aktuelle å dyrke i Norge. Foredling er et langsiktig arbeid, og selv om Larsen nå er pensjonist, vil nye sorter som blir godkjent de kommende 10-15 år være et resultat av hans foredlingsarbeid. Larsen har vært aktiv i samarbeidsprosjekter på nordisk og europeisk nivå. Mye av materialet Larsen har samlet inn er lagret som frø i den fellesnordiske genbanken hos NordGen. 

 

Til toppen