PLANTEARVEN-prisen utdelt

Per Harald Salvesen og Per Arvid Åsen er tildelt PLANTEARVEN-prisen for sitt store arbeid med å samle og kategorisere norske roser. Stein Harald Hjeltnes er tildelt prisen for sitt arbeid med frukt- og bærforedling, m.a. for utvikling av den nye norske pæresorten Celina, som er i ferd med å få eit internasjonalt namn.

Det er Norsk genressurssenter som står bak den årlege PLANTEARVEN-prisen som er etablert for å "hedre og påskjønne personer og organisasjoner som gjør en innsats for bevaring av planter og bruk av genetisk mangfold".

Prisvinnerne Per Harald Salvesen og Per Arvid Åsen i hagen til Anne Tafjord Kirkebø i Bergen.
Prisvinnerne Per Harald Salvesen og Per Arvid Åsen i hagen til Anne Tafjord Kirkebø i Bergen. Foto: Kolbjørn Kirkebø/NIBIO
Til toppen