Historisk arkiv

Plantenes dag i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Plantene dominerer livet på jorden, og vi er avhengige av dem. Fotosyntesen i bladene omdanner vann og næringsstoffer fra marken og karbondioksid fra luften til oksygen som vi kan puste og energirike sukkermolekyler som vi kan spise. Fredag 18. mai, ble plantenes dag markert over hele Europa.

Plantene dominerer livet på jorden, og vi er avhengige av dem. Fotosyntesen i bladene omdanner vann og næringsstoffer fra marken og karbondioksid fra luften til oksygen som vi kan puste og energirike sukkermolekyler som vi kan spise. Fredag 18. mai, ble plantenes dag markert over hele Europa. 

Fotosyntesen i bladene omdanner vann og næringsstoffer fra marken og karbondioksid fra luften til oksygen som vi kan puste og energirike sukkermolekyler som vi kan spise. Røtter, stamme, blader og blomster, nøtter og frukter er råstoffet til øl og vin, juice, kaffe og kaker, bomullsplagg og yterpanelet til hytta.

Planter er mat
Det meste av maten vår kommer fra planter. Frukt er plantenes forplantningsorganer. Sjokolade ekstraheres fra frukten til det tropiske kakaotreet. Frukt fra gress, som vi kaller korn, blir malt til mel eller brukt til matolje. Grønnsaker er røtter, blader eller stilker fra planter. Krydder og urter vi bruker til å sette smak på maten vår er også ofte stilker eller blader. Kanel er «huden», eller barken på et tre. Kjøtt kommer også indirekte fra planter, for alle dyr er til syvende og sist avhengige av planter som mat.

Om Skog og landskap
Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.

Rapsåker

Fotosyntesen i bladene omdanner vann og næringsstoffer fra marken og karbondioksid fra luften til oksygen som vi kan puste og energirike sukkermolekyler som vi kan spise. (Foto: Jens Sølvberg/Samfoto)